Scripturi
Doctrină şi Legăminte 72
anterior următorul

Secţiunea 72

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 4 decembrie 1831 (History of the Church, 1:239–241). Mai mulţi vârstnici şi membri se adunaseră pentru a învăţa îndatoririle lor şi pentru a fi edificaţi mai departe în învăţăturile Bisericii. Această secţiune este o compilaţie a două revelaţii primite în aceeaşi zi. Versetele 1 până la 8 fac cunoscută chemarea lui Newel K. Whitney ca episcop. El a fost, atunci, chemat şi rânduit, după care au fost primite versetele 9 până la 26, dând informaţii suplimentare despre îndatoririle episcopului.

1–8, Vârstnicii trebuie să dea episcopului un raport despre administraţia lor; 9–15, Episcopul ţine magazia şi se îngrijeşte de cei săraci şi de cei în nevoie; 16–26, Episcopii trebuie să certifice demnitatea vârstnicilor.

1 Ascultaţi şi fiţi atenţi la glasul Domnului, o, voi, care v-aţi adunat, care sunteţi aînalţii preoţi ai Bisericii Mele, cărora v-a fost dată bîmpărăţia şi puterea.

2 Pentru că, adevărat spune Domnul, Mi se pare necesar ca un aepiscop să fie numit pentru voi sau printre voi pentru Biserică în această parte a viei Domnului.

3 Şi într-adevăr, aţi acţionat cu înţelepciune în această problemă, pentru că Domnul cere fiecărui aadministrator să dea bcont despre cadministrarea sa atât în viaţa muritoare, cât şi în eternitate.

4 Pentru că, acela care este credincios şi aînţelept în viaţă este considerat demn de a moşteni blocaşurile pregătite pentru el de către Tatăl Meu.

5 Adevărat vă spun vouă, vârstnicii Bisericii din această parte a aviei Mele vor da cont despre administraţia lor episcopului care va fi numit de către Mine în această parte a viei Mele.

6 Aceste lucruri vor fi notate într-un un raport care va fi trimis episcopului din Sion.

7 Şi îndatorirea aepiscopului va fi făcută cunoscută prin porunci care au fost date şi prin glasul conferinţei.

8 Şi acum, adevărat vă spun, slujitorul Meu, aNewel K. Whitney este omul care va fi numit şi rânduit în această putere. Aceasta este voinţa Domnului, Dumnezeului vostru, Mântuitorul vostru. Chiar aşa. Amin.

9 Cuvântul Domnului, în plus faţă de legea care a fost dată, făcând cunoscute îndatoririle episcopului care a fost rânduit în Biserică în această parte a viei, este într-adevăr acesta—

10 Să ţină amagazia Domnului; să primească fondurile Bisericii în această parte a viei;

11 Să primească rapoartele de la vârstnici aşa cum a fost poruncit şi mai înainte; şi să le aasigure lor potrivit nevoilor lor; care vor plăti pentru ceea ce primesc, în măsura în care au cu ce să plătească;

12 Astfel ca şi aceasta să poate fi consacrată pentru binele Bisericii, al săracilor şi al nevoiaşilor.

13 Şi pentru cine anu poate plăti, un raport va fi întocmit şi transmis episcopului din Sion, care va plăti datoria din ceea ce Domnul îi va da în mâinile sale.

14 Şi lucrările acelor credincioşi care muncesc în lucruri spirituale, în administrarea Evangheliei şi a lucrurilor împărăţiei pentru Biserică şi pentru lume, vor fi plata pentru datoria către episcopul din Sion;

15 Astfel, aceasta vine de la Biserică, pentru că potrivit alegii fiecare om care vine în Sion trebuie să depună toate bunurile sale înaintea episcopului din Sion.

16 Şi acum, adevărat vă spun vouă că, deoarece fiecare vârstnic în această parte a viei trebuie să dea cont despre administraţia sa către episcopul din această parte a viei—

17 Un acertificat de la judecătorul sau de la episcopul din această parte a viei către episcopul din Sion îl face pe fiecare om să fie acceptat şi răspunde la toate cerinţele pentru o moştenire şi pentru a fi primit ca un badministrator înţelept şi un lucrător credincios;

18 Altfel, el nu va fi acceptat de către episcopul din Sion.

19 Şi acum, adevărat vă spun, fiecare vârstnic care va da cont episcopului Bisericii în această parte a viei să fie recomandat de către Biserica sau Bisericile în care lucrează, pentru ca el şi rapoartele sale să fie aprobate în toate lucrurile.

20 Şi din nou, slujitorii Mei care sunt numiţi ca administratori asupra problemelor aliterare ale Bisericii Mele să aibă dreptul la ajutor de la episcop sau episcopi în toate lucrurile—

21 Pentru ca arevelaţiile să poată fi publicate şi să meargă înainte până la marginile pământului; pentru ca ei, de asemenea, să poată obţine fonduri de care să beneficieze Biserica în toate lucrurile;

22 Pentru ca ei, de asemenea, să fie aprobaţi în toate lucrurile şi să fie consideraţi drept administratori înţelepţi.

23 Şi acum, iată, aceasta trebuie să fie un exemplu pentru toate ramurile Bisericii Mele situate peste tot, în orice ţinut vor fi stabilite. Şi acum, Eu am terminat ceea ce am vrut să spun. Amin.

24 Câteva cuvinte în plus la legile împărăţiei, cu privire la membrii Bisericii—aceia care au fost anumiţi prin Spiritul Sfânt să meargă în Sion şi aceia care au avut ocazia să meargă în Sion—

25 Să aducă la episcop un certificat de la trei vârstnici ai Bisericii sau un certificat de la episcop;

26 Altfel, acela care va merge în ţinutul Sionului nu va fi considerat drept un administrator înţelept. Acesta este, de asemenea, un exemplu. Amin.