Scripturi
Doctrină şi Legăminte 30
anterior următorul

Secţiunea 30

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui David Whitmer, Peter Whitmer, fiul, şi John Whitmer la Fayette, New York, în septembrie 1830, după trei zile de conferinţă la Fayette, dar înainte ca vârstnicii Bisericii să se despartă (History of the Church, 1:115–116). La început, acest material a fost publicat sub forma a trei revelaţii; ele au fost combinate într-o secţiune, de către profet, pentru ediţia din 1835 a cărţii Doctrină şi Legăminte.

1–4, David Whitmer este dojenit pentru că n-a slujit cu sârguinţă; 5–8, Peter Whitmer, fiul, îl va însoţi pe Oliver Cowdery într-o misiune la lamaniţi; 9–11, John Whitmer este chemat să predice Evanghelia.

1 Iată, Eu îţi spun ţie, aDavid, că ţie ţi-a fost bfrică de oameni şi nu te-ai cîncrezut în Mine pentru tărie aşa cum ar fi trebuit.

2 Dar tu te-ai preocupat mai mult de lucrurile apământeşti, decât de lucrurile Mele, Făcătorul tău, şi de slujirea în care ai fost chemat; şi tu nu ai luat în seamă Spiritul Meu şi pe cei care au fost stabiliţi deasupra ta, ci ai fost convins de către cei cărora nu le-am dat porunci.

3 De aceea, tu eşti lăsat să Mă întrebi tu însuţi şi să acugeţi asupra lucrurilor pe care le-ai primit.

4 Şi căminul tău va fi în casa tatălui tău, până când îţi dau alte porunci. Şi tu te vei ocupa de aslujire în Biserică şi în faţa lumii şi în zonele din jur. Amin.

5 Iată, Eu îţi spun ţie, aPeter, că tu vei face bcălătoria cu fratele tău, Oliver, pentru că a venit ctimpul când Mi se pare necesar ca tu să deschizi gura să proclami Evanghelia Mea; de aceea, nu-ţi fie frică, ci dia în seamă cuvintele şi sfatul fratelui tău, pe care el ţi le va da.

6 Şi ajută-l în toate necazurile lui, înălţând totdeauna inima ta către Mine în rugăciune şi a credinţă, pentru eliberarea sa şi voastră, pentru că i-am dat lui putere să zidească aBiserica Mea printre blamaniţi;

7 Şi nu am numit pe nimeni să fie consilier asuperior lui în Biserică, privind probleme Bisericii, cu excepţia fratelui său, Joseph Smith, fiul.

8 De aceea, ia în seamă aceste lucruri şi fii sârguincios în ţinerea poruncilor Mele şi vei fi binecuvântat cu viaţă veşnică. Amin.

9 Iată, Eu îţi spun ţie, slujitorul Meu John, că tu vei începe de acum să aproclami Evanghelia Mea precum bsunetul unei trâmbiţe.

10 Şi munca ta va fi acasă la fratele tău Philip Burroughs şi în zona din jur, da, oriunde vei putea fi auzit, până ce îţi poruncesc să pleci din locul acesta.

11 Şi întreaga ta muncă, de acum înainte, va fi în Sion, cu tot sufletul tău; da, tu îţi vei deschide totdeauna gura pentru cauza Mea, fără să te atemi de ceea ce poate face bomul, pentru că Eu sunt ccu tine. Amin.