Scripturi
Doctrină şi Legăminte 73
anterior următorul

Secţiunea 73

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Sidney Rigdon, la Hiram, Ohio, la 10 ianuarie 1832 (History of the Church, 1:241–242). De la începutul lunii decembrie, profetul şi Sidney fuseseră ocupaţi cu predicarea, ceea ce a contribuit la reducerea sentimentelor defavorabile care apăruseră împotriva Bisericii (vezi introducerea de la secţiunea 71).

1–2, Vârstnicii trebuie să continue să predice; 3–6, Joseph Smith şi Sidney Rigdon trebuie să continue să traducă Biblia până când va fi terminată.

1 Pentru că, adevărat spune Domnul, Mi se pare necesar ca aei să continue predicarea Evangheliei şi să îndemne Bisericile în regiunile din împrejurimi, până la conferinţă;

2 Şi apoi, iată, li se va face cunoscut lor, prin aglasul conferinţei, diferitele lor misiuni.

3 Acum, adevărat vă spun vouă, slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon, spune Domnul, Mi se pare anecesarbtraduceţi din nou;

4 Şi, în măsura în care este posibil, să predicaţi în regiunile din împrejurimi până la conferinţă; şi după aceasta, este necesar să continuaţi munca de traducere până când va fi terminată.

5 Şi aceasta să fie un exemplu pentru vârstnici până când vor primi alte cunoştinţe, chiar aşa cum este scris.

6 Acum, nu vă dau mai mult pentru acest moment. aÎncingeţi-vă coapsele şi fiţi serioşi. Chiar aşa. Amin.