Scripturi
pagina de titlu
anterior următorul

Doctrina
şi
Legămintele

Bisericii lui Isus Hristos
a Sfinţilor din Zilele din Urmă

cuprinzând revelaţiile date lui
Joseph Smith, profetul,
cu unele adăugări ale succesorilor lui
în Preşedinţia Bisericii

Publicată de către
Biserica lui Isus Hristos
a Sfinţilor din Zilele din Urmă

Salt Lake City, Utah, S.U.A. 2002