Scripturi
Doctrină şi Legăminte 108
anterior următorul

Secţiunea 108

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 26 decembrie 1835 (History of the Church, 2:345). Această secţiune a fost primită la cererea lui Lyman Sherman, care fusese rânduit, anterior, înalt preot şi în cadrul Celor Şaptezeci şi care venise la profet să ceară o revelaţie care să-i facă cunoscută îndatorirea sa.

1–3, Lui Lyman Sherman îi sunt iertate păcatele; 4–5, El se va număra printre vârstnicii conducători ai Bisericii; 6–8, El este chemat să predice Evanghelia şi să-i întărească pe fraţii lui.

1 Adevărat, astfel spune Domnul către tine, slujitorul Meu, Lyman: Păcatele tale îţi sunt iertate, pentru că tu te-ai supus glasului Meu venind aici, în această dimineaţă, pentru a primi îndrumare de la acela pe care l-am numit Eu.

2 De aceea, sufletul tău să fie aliniştit cu privire la situaţia ta spirituală şi să nu se mai împotrivească glasului Meu.

3 Ridică-te şi fii cu mai multă grijă, de acum înainte, cu privire la jurămintele pe care le-ai făcut şi le faci, şi vei fi binecuvântat cu foarte mari binecuvântări.

4 Aşteaptă cu răbdare până când adunarea asolemnă a slujitorilor Mei va fi chemată şi, atunci, tu vei fi amintit împreună cu primii Mei vârstnici şi vei primi dreptul prin rânduire împreună cu restul vârstnicilor Mei pe care i-am ales.

5 Iată, aceasta este apromisiunea Tatălui către tine, dacă ai să continui să fii credincios.

6 Şi ţi se va împlini ţie în ziua în care vei avea dreptul să apredici Evanghelia Mea oriunde te voi trimite, începând din acest moment.

7 De aceea, aîntăreşte-i pe fraţii tăi în toate discuţiile, în toate rugăciunile, în toate îndemnurile tale şi în toate faptele tale.

8 Şi iată, ia aminte, Eu sunt cu tine pentru a te binecuvânta şi a te asalva întotdeauna. Amin.