Scripturi
Doctrină şi Legăminte 108
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Secţiunea 108

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 26 decembrie 1835 (History of the Church, 2:345). Această secţiune a fost primită la cererea lui Lyman Sherman, care fusese rânduit, anterior, înalt preot şi în cadrul Celor Şaptezeci şi care venise la profet să ceară o revelaţie care să-i facă cunoscută îndatorirea sa.

1–3, Lui Lyman Sherman îi sunt iertate păcatele; 4–5, El se va număra printre vârstnicii conducători ai Bisericii; 6–8, El este chemat să predice Evanghelia şi să-i întărească pe fraţii lui.

1 Adevărat, astfel spune Domnul către tine, slujitorul Meu, Lyman: Păcatele tale îţi sunt iertate, pentru că tu te-ai supus glasului Meu venind aici, în această dimineaţă, pentru a primi îndrumare de la acela pe care l-am numit Eu.

2 De aceea, sufletul tău să fie aliniştit cu privire la situaţia ta spirituală şi să nu se mai împotrivească glasului Meu.

3 Ridică-te şi fii cu mai multă grijă, de acum înainte, cu privire la jurămintele pe care le-ai făcut şi le faci, şi vei fi binecuvântat cu foarte mari binecuvântări.

4 Aşteaptă cu răbdare până când adunarea asolemnă a slujitorilor Mei va fi chemată şi, atunci, tu vei fi amintit împreună cu primii Mei vârstnici şi vei primi dreptul prin rânduire împreună cu restul vârstnicilor Mei pe care i-am ales.

5 Iată, aceasta este apromisiunea Tatălui către tine, dacă ai să continui să fii credincios.

6 Şi ţi se va împlini ţie în ziua în care vei avea dreptul să apredici Evanghelia Mea oriunde te voi trimite, începând din acest moment.

7 De aceea, aîntăreşte-i pe fraţii tăi în toate discuţiile, în toate rugăciunile, în toate îndemnurile tale şi în toate faptele tale.

8 Şi iată, ia aminte, Eu sunt cu tine pentru a te binecuvânta şi a te asalva întotdeauna. Amin.