Scripturi
Doctrină şi Legăminte 44


Secţiunea 44

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Sidney Rigdon, la Kirtland, Ohio, în ultima parte a lunii februarie 1831 (History of the Church, 1:157). În conformitate cu cerinţele exprimate în această revelaţie, Biserica a programat ţinerea unei conferinţe la începutul lunii iunie următor.

1–3, Vârstnicii trebuie să se adune în conferinţă; 4–6, Ei trebuie să se organizeze potrivit legilor ţării şi să aibă grijă de săraci.

1 Iată, astfel vă spune Domnul vouă, slujitorilor Mei, Mi se pare necesar ca vârstnicii Bisericii Mele să se adune, de la răsărit şi de la apus, şi de la nord şi de la sud, prin scrisoare sau în alt fel.

2 Şi se va întâmpla că, în măsura în care ei sunt credincioşi şi manifestă credinţă în Mine, Eu voi revărsa aSpiritul Meu asupra lor în ziua în care se vor aduna.

3 Şi se va întâmpla că ei se vor duce înainte, în zonele înconjurătoare, să apredice pocăinţa către oameni.

4 Şi mulţi vor fi aconvertiţi, astfel încât veţi obţine puterea de a vă organiza bpotrivit legilor omului;

5 Pentru ca aduşmanii să nu poată avea putere asupra voastră; ca voi să fiţi apăraţi în toate lucrurile; ca voi să puteţi să respectaţi legile Mele; pentru ca fiecare legătură prin care duşmanul caută să distrugă poporul Meu să poată fi ruptă.

6 Iată, Eu vă spun vouă că trebuie să-i avizitaţi pe săraci şi pe cei nevoiaşi şi să le aduceţi alinare, astfel ca ei să poată fi întreţinuţi până când toate lucrurile pot fi făcute potrivit legii Mele pe care voi aţi primit-o. Amin.