Scripturi
Doctrină şi Legăminte 127


Secţiunea 127

O scrisoare de la Joseph Smith, profetul, către sfinţii din zilele din urmă din Nauvoo, Illinois, datată 1 septembrie 1842, la Nauvoo, cuprinzând îndrumări privind botezul pentru morţi (History of the Church, 5:142–144).

1–4, Joseph Smith se bucură în persecuţii şi suferinţe; 5–12, Trebuie ţinute înregistrări cu privire la botezurile pentru morţi.

1 Având în vedere că Domnul mi-a revelat că duşmanii mei atât din Missouri, cât şi din State, erau din nou în urmărirea mea; şi deoarece mă urmăresc fără nici un amotiv şi nu au nici cea mai mică umbră sau culoare de dreptate şi de justiţie în sprijinul acuzaţiilor lor împotriva mea; şi, deoarece pretenţiile lor sunt toate bazate pe minciuni de cea mai neagră speţă, m-am gândit că este necesar şi în înţelepciunea mea să părăsesc locul pentru un scurt timp, pentru propria mea siguranţă şi pentru siguranţa acestui popor. Aş dori să spun tuturor acelora cu care sunt în relaţii de afaceri că am lăsat afacerile mele cu agenţi şi funcţionari care vor tranzacţiona toate afacerile într-un mod corect şi prompt şi vor veghea ca toate datoriile mele să fie reglate la timpul potrivit, prin lichidarea bunurilor sau în alt fel, după cum o va cere cazul sau după cum vor permite condiţiile. Când voi afla că furtuna a trecut în întregime, atunci mă voi întoarce din nou la voi.

2 Cu privire la apericolele pe care sunt chemat să le îndur, ele par doar un lucru mic pentru mine, deoarece binvidia şi mânia omului au fost condiţiile mele obişnuite în toate zilele vieţii mele; motivul acestora pare misterios, exceptând cazul în care am fost crânduit înainte de crearea lumii pentru un scop bun sau rău, după cum veţi dori să-l numiţi. Judecaţi singuri. Dumnezeu cunoaşte toate aceste lucruri, fie că sunt bune sau rele. Dar totuşi apa adâncă este aceea în care sunt obişnuit să înot. Toate acestea au devenit o a doua natură pentru mine şi, ca şi Pavel, sunt înclinat să mă bucur în dsuferinţă; deoarece, până în această zi, Dumnezeul strămoşilor mei m-a salvat de toate şi mă va salva şi de acum înainte; deoarece, iată, luaţi aminte, voi triumfa asupra tuturor duşmanilor mei, pentru că Domnul Dumnezeu a spus aceasta.

3 De aceea, toţi sfinţii să se bucure şi să fie foarte fericiţi; pentru că aDumnezeul Israelului este Dumnezeul lor şi El va împărţi o răsplată dreaptă asupra capetelor tuturor asupritorilor lor.

4 Şi din nou, adevărat, astfel spune Domnul: Lucrarea atemplului Meu şi toate lucrurile pe care le-am desemnat să continue şi să nu se oprească; şi bsârguinţa voastră, şi perseverenţa voastră, şi răbdarea voastră, şi lucrările voastre să fie dublate şi voi nu veţi pierde în nici un fel răsplata voastră, spune Domnul oştirilor. Şi dacă ei vă cpersecută, tot aşa au persecutat ei pe profeţii şi pe oamenii drepţi care au fost înaintea voastră. Pentru toate acestea există o răsplată în cer.

5 Şi din nou, vă dau un cuvânt cu privire la abotezul pentru bmorţii voştri.

6 Adevărat, astfel vă spune Domnul cu privire la morţii voştri: Când oricare dintre voi este abotezat pentru morţii voştri, să fie unul care să bînregistreze şi acesta să fie martor ocular al botezurilor voastre; să audă cu urechile lui pentru ca să poată mărturisi cu adevărat, spune Domnul;

7 Pentru ca toate înregistrările voastre să fie aînregistrate în cer; orice blegaţi pe pământ să fie legat în ceruri; orice dezlegaţi pe pământ să fie dezlegat în ceruri;

8 Pentru că Eu voi arestaura, în curând, multe lucruri pe pământ cu privire la bpreoţie, spune Domnul oştirilor.

9 Şi din nou, toate aînregistrările să fie ţinute în ordine pentru ca ele să poată fi puse în arhivele din templul Meu sfânt pentru a fi ţinute în amintire, din generaţie în generaţie, spune Domnul oştirilor.

10 Eu voi spune tuturor sfinţilor că am dorit, cu foarte mare dorinţă, să le vorbesc în următoarea zi de Sabat, de la înălţimea pupitrului, despre subiectul botezului pentru morţi. Dar, deoarece nu stă în puterea mea să fac aşa, voi scrie, din când în când, cuvântul Domnului despre acest subiect, ca şi alte multe lucruri, şi le voi trimite prin poştă.

11 Acum, eu închei scrisoarea pentru moment, din lipsă de timp; pentru că duşmanul este în alertă şi, aşa cum spune Salvatorul, aPrinţul acestei lumi vine, dar n-are nimic în Mine.

12 Iată, rugăciunea mea către Dumnezeu este ca voi toţi să fiţi salvaţi. Şi mă semnez ca slujitorul vostru şi al Domnului, ca profet şi avăzător al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Joseph Smith.