Scripturi
Doctrină şi Legăminte 66


Secţiunea 66

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Orange, Ohio, la 25 octombrie 1831 (History of the Church, 1:219–221). Aceasta a fost prima zi a unei conferinţe importante. Prefaţând această revelaţie, profetul a scris: „La cererea lui William E. McLellin, L-am întrebat pe Domnul şi am primit următoarea revelaţie” (History of the Church, 1:220).

1–4, Legământul nepieritor este plenitudinea Evangheliei; 5–8, Vârstnicii trebuie să predice, să mărturisească şi să discute raţional cu oamenii; 9–13, Slujirea credincioasă, ca slujitor, asigură o moştenire de viaţă veşnică.

1 Iată, astfel spune Domnul către slujitorul Meu, William E. McLellin: Binecuvântat fii tu, în măsura în care tu te-ai abătut de la răutăţile tale şi ai primit adevărurile Mele, spune Domnul, Mântuitorul tău, Salvatorul lumii, chiar al tuturor acelora care cred în numele Meu.

2 Adevărat îţi spun, binecuvântat eşti tu pentru că ai primit legământul meu nepieritor, chiar plenitudinea Evangheliei Mele, trimisă copiilor oamenilor pentru ca ei să poată avea viaţă şi să fie părtaşi ai slavei care va fi dezvăluită în zilele din urmă, aşa cum a fost scris de către profeţi şi apostoli în timpurile străvechi.

3 Adevărat îţi spun ţie, slujitorul Meu, William, tu eşti pur, dar nu complet; pocăieşte-te, deci, de acele lucruri care nu sunt plăcute în ochii Mei, spune Domnul, pentru că Domnul ţi le va arăta.

4 Şi acum, adevărat, Eu, Domnul, îţi voi arăta ceea ce vreau cu privire la tine sau care este voinţa Mea cu privire la tine.

5 Iată, adevărat îţi spun, voinţa Mea este ca tu să proclami Evanghelia Mea din ţinut în ţinut, şi din oraş în oraş, da, în acele regiuni din împrejurimi în care nu a fost proclamată.

6 Să nu rămâi multe zile în acest loc; nu te duce încă în ţinutul Sionului; dar, în măsura în care poţi trimite, trimite; altfel, nu te gândi la bunurile tale.

7 Mergi în ţinuturile din est, depune-ţi mărturia în fiecare loc către toţi oamenii şi în sinagogile lor, discutând raţional cu oamenii.

8 Slujitorul Meu, Samuel H. Smith, să meargă cu tine şi nu-l abandona şi dă-i instrucţiunile tale; şi acela care este credincios va fi întărit în fiecare loc; şi, Eu, Domnul, voi merge cu tine.

9 Aşează-ţi mâinile pe bolnavi şi ei se vor vindeca. Nu te întoarce până când, Eu, Domnul, nu te voi trimite. Fii răbdător în suferinţă. Cere şi vei primi; bate şi ţi se va deschide.

10 Nu căuta să fii împovărat. Alungă toate nedreptăţile. Nu comite adulter—o tentaţie care te-a tulburat.

11 Respectă aceste cuvinte, pentru că ele sunt adevărate şi demne de încredere; şi tu îţi vei îndeplini cu credinţă şi sârguinţă oficiul tău şi vei împinge mulţi oameni spre Sion cu cântece de bucurie nepieritoare deasupra capului lor.

12 Continuă în aceste lucruri chiar până la sfârşit şi vei avea o coroană de viaţă veşnică la dreapta Tatălui Meu care este plin de har şi de adevăr.

13 Adevărat, aşa spune Domnul, Dumnezeul vostru, Mântuitorul vostru, chiar Isus Hristos. Amin.

Tipărește