Scripturi
Doctrină şi Legăminte 9
anterior următorul


Secţiunea 9

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Oliver Cowdery, la Harmony, Pennsylvania, în aprilie 1829 (History of the Church, 1:37–38). Oliver este avertizat să aibă răbdare şi este îndemnat să se mulţumească momentan să scrie după dictarea traducătorului, mai bine decât să încerce să traducă.

1–6, Alte înregistrări străvechi trebuie să fie acum traduse; 7–14, Cartea lui Mormon este tradusă prin studiu şi confirmare spirituală.

1 Iată, fiul Meu, Eu îţi spun ţie că, deoarece tu nu ai atradus potrivit cu ceea ce ai dorit de la Mine şi ai început să bscrii din nou pentru slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, pentru acest motiv aş dori ca tu să continui până când vei termina această înregistrare, pe care Eu i-am încredinţat-o lui.

2 Şi atunci, iată, am aalte bînregistrări pentru care am să-ţi dau puterea ca tu să ajuţi la traducere.

3 Fii răbdător, fiul Meu, căci este în înţelepciunea Mea şi nu este necesar ca tu să traduci acum.

4 Iată, lucrarea care eşti chemat s-o faci este să scrii pentru slujitorul Meu Joseph.

5 Şi iată, pentru că tu nu ai continuat aşa cum ai început, când ai început să traduci, Eu ţi-am luat acest privilegiu.

6 Nu amurmura împotrivă, fiul Meu, căci potrivit înţelepciunii Mele am acţionat faţă de tine astfel.

7 Iată, tu nu ai înţeles; ai crezut că Eu îţi voi da ţie aceasta, deşi tu nu te-ai gândit decât să ceri.

8 Dar iată, Eu îţi spun ţie, tu trebuie să astudiezi aceasta profund în mintea ta; apoi trebuie să Mă bîntrebi dacă este drept şi, dacă este drept, voi face ca cinima ta să dardă în tine; astfel vei esimţi că este drept.

9 Dar, dacă nu este drept, nu vei avea astfel de sentimente, ci vei avea o aamorţire a gândurilor care te va face să uiţi lucrul care este greşit; de aceea, tu nu poţi scrie ce este sacru, decât dacă îţi este dat de la Mine.

10 Acum, dacă ai fi ştiut aceasta, tu ai fi putut atraduce; totuşi, nu mai este necesar ca tu să traduci acum.

11 Iată, era necesar când ai început; dar te-ai atemut şi timpul a trecut şi nu mai este necesar acum;

12 Căci tu nu vezi că Eu i-am dat slujitorului Meu aJoseph suficientă tărie drept compensare? Şi pe nici unul dintre voi nu-l condamn.

13 Fă acest lucru pe care Eu ţi l-am poruncit ţie şi vei prospera. Fii credincios şi nu ceda aispitei.

14 Rămâi neclintit în alucrarea în care te-am bchemat şi nici un fir de păr de pe capul tău nu se va pierde şi tu vei fi cînălţat în ultima zi. Amin.