Scripturi
Doctrină şi Legăminte 122


Secţiunea 122

Cuvântul Domnului către Joseph Smith, profetul, în timp ce era prizonier în închisoarea din Liberty, Missouri, în martie 1839 (History of the Church, 3:300–301).

1-4, Marginile pământului vor întreba de numele lui Joseph Smith; 5–7, Toate pericolele şi durerile sale îi vor da experienţă şi vor fi pentru binele său; 8–9, Fiul Omului a coborât sub toate.

1 Marginile pământului vor întreba de anumele tău şi proştii îşi vor bate joc de tine şi iadul se va dezlănţui împotriva ta;

2 În timp ce, aceia care au inima pură, şi înţelepţii, şi nobilii, şi virtuoşii vor căuta permanent asfat, şi autoritate, şi binecuvântări din mâna ta.

3 Şi poporul tău nu se va întoarce niciodată împotriva ta din cauza mărturiei trădătorilor.

4 Şi, deşi influenţa lor îţi va produce necazuri şi te va arunca între gratiile şi zidurile închisorii, tu vei fi onorat; şi, cu excepţia unui amoment, datorită dreptăţii tale, glasul tău va fi mai înspăimântător în mijlocul duşmanilor tăi decât bleul feroce; şi Dumnezeul tău va sta lângă tine în vecii vecilor.

5 Dacă eşti chemat să treci prin multă suferinţă; dacă eşti în pericol printre falşi fraţi; dacă eşti în pericol printre tâlhari; dacă eşti în pericol pe pământ sau pe mare;

6 Dacă eşti acuzat cu tot felul de acuzaţii false; dacă duşmanii tăi te atacă; dacă te smulg de lângă tatăl tău şi de lângă mama ta şi de lângă fraţii şi surorile tale; şi dacă cu o sabie ascuţită duşmanii tăi te smulg de la sânul soţiei tale şi al copiilor tăi şi dacă cel mai mare copil al tău, deşi doar în vârstă de şase ani, se va agăţa de veşmintele tale şi va spune: Tatăl meu, tatăl meu, de ce nu poţi sta cu noi? O, tatăl meu, ce vor face oamenii aceştia cu tine? Şi dacă, după aceea, el va fi smuls de lângă tine cu sabia şi tu vei fi vârât la închisoare şi duşmanii tăi vor da târcoale în jurul tău ca alupii după sângele mielului;

7 Şi dacă vei fi aruncat în groapă sau în mâinile criminalilor şi vei fi condamnat la moarte; dacă vei fi aruncat în aadâncuri; dacă valurile agitate conspiră împotriva ta; dacă vânturile violente devin duşmanii tăi; dacă cerurile se întunecă şi toate elementele se unesc pentru a ascunde calea; şi, mai mult, chiar dacă fălcile biadului îşi vor deschide larg gura după tine, să ştii, fiul Meu, că toate aceste lucruri îţi vor da cexperienţă şi vor fi pentru binele tău.

8 aFiul Omului a bcoborât sub toate acestea. Eşti tu mai mare decât El?

9 De aceea, menţine-te pe calea ta şi preoţia va arămâne cu tine; pentru că blimitele lor sunt fixate, ei nu pot trece. cZilele tale sunt cunoscute şi anii tăi nu vor fi număraţi mai puţini; de aceea, nu te dteme de ceea ce poate face omul, pentru că Dumnezeu va fi cu tine în vecii vecilor.