Scripturi
Doctrină şi Legăminte 7


Secţiunea 7

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Oliver Cowdery, în Harmony, Pennsylvania, în aprilie 1829, când ei au întrebat prin Urim şi Tumim dacă Ioan, ucenicul iubit, a rămas în trup sau a murit. Revelaţia este o versiune tradusă a înregistrării făcute pe pergament de către Ioan şi ascunsă de el însuşi (History of the Church, 1:35–36).

1–3, Ioan cel iubit va trăi până ce Domnul va veni; 4–8, Petru, Iacov şi Ioan deţin cheile Evangheliei.

1 Şi Domnul a spus către mine: Ioan, apreaiubitul Meu, ce bdoreşti tu? Pentru că, dacă Îmi vei cere, ceea ce vei vrea, ţi se va acorda.

2 Şi eu am spus Domnului: Doamne, dă-mi putere asupra amorţii, ca să pot să trăiesc şi să aduc suflete la Tine.

3 Şi Domnul mi-a spus mie: Adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, deoarece tu doreşti aceasta, tu vei arămâne până voi veni în bslava Mea şi vei cprofeţi în faţa naţiunilor, a neamurilor, a limbilor şi a popoarelor.

4 Şi pentru acest motiv Domnul a spus lui Petru: Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Pentru că el a dorit de la Mine, ca el să poată aduce suflete la Mine, dar tu doreşti ca tu să poţi să vii mai repede în aîmpărăţia Mea.

5 Îţi spun ţie Petru, aceasta a fost o dorinţă bună; dar preaiubitul a dorit să poată face mai mult, adică un lucru printre oameni chiar mai mare decât ceea ce a făcut înainte.

6 Da, el a luat asupra lui o lucrare mai mare; de aceea îl voi face ca o flacără de foc şi îl voi face un înger aslujitor; el va sluji pentru cei ce trăiesc pe bpământ, care vor fi cmoştenitorii salvării.

7 Şi te voi face slujitorul lui şi al fratelui tău Iacov; şi vouă, la toţi trei, vă voi da puterea şi acheile slujirii până ce voi veni.

8 Adevărat vă spun vouă, voi veţi avea amândoi potrivit dorinţei voastre, căci vă abucuraţi amândoi de ceea ce aţi dorit.