Scripturi
Doctrină şi Legăminte 15
anterior următorul

Secţiunea 15

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui John Whitmer, la Fayette, New York, în iunie 1829 (History of the Church, 1:50). (Vezi introducerea de la secţiunea 14.) Mesajul este foarte personal şi impresionant deoarece Domnul vorbeşte despre ceea ce era cunoscut numai de John Whitmer şi de El Însuşi. John Whitmer a devenit, mai târziu, unul dintre cei opt martori ai Cărţii lui Mormon.

1–2, Braţul Domnului este peste tot pământul; 3–6, Să predici Evanghelia şi să salvezi suflete este lucrul cel mai valoros.

1 Ascultă, slujitorul Meu John, şi fii atent la cuvintele lui Isus Hristos, Domnul tău şi Mântuitorul tău.

2 Pentru că, iată, îţi vorbesc clar şi cu aputere, deoarece braţul Meu este deasupra pământului întreg.

3 Şi am să-ţi spun ceea ce nici un om nu ştie, cu excepţia Mea şi a ta—

4 Pentru că, de multe ori, tu ai dorit să ştii de la Mine ce va fi de cea mai mare valoare pentru tine.

5 Iată, binecuvântat eşti tu pentru acest lucru şi pentru că ai spus cuvintele Mele, pe care ţi le-am dat, conform poruncilor Mele.

6 Şi acum, iată, Eu îţi spun ţie că lucrul care va fi cel mai valoros pentru tine va fi să apredici pocăinţa către acest popor, pentru ca tu să poţi aduce suflete la Mine, pentru ca tu să te poţi bodihni cu ele în cîmpărăţia dTatălui Meu. Amin.