Scripturi
Doctrină şi Legăminte 129


Secţiunea 129

Instrucţiuni date, la 9 februarie 1843, de către Joseph Smith, profetul, la Nauvoo, Illinois, care fac cunoscute trei mari chei prin care poate fi distinsă natura corectă a slujirii îngerilor şi a spiritelor (History of the Church, 5:267).

1–3, Există, în cer, atât trupuri înviate, cât şi trupuri ale spiritelor; 4–9, Sunt date chei prin care se pot identifica mesagerii de dincolo de văl.

1 Există, în acer, două feluri de fiinţe, şi anume: bîngeri, care sunt personaje cînviate, având trupuri din carne şi oase—

2 De exemplu, Isus a spus: Atingeţi-Mă şi vedeţi, pentru că un spirit n-are nici acarne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.

3 În al doilea rând: aspiritele oamenilor bdrepţi făcuţi desăvârşiţi, aceia care nu sunt înviaţi, dar moştenesc aceeaşi slavă.

4 Când un mesager vine spunând că el are un mesaj de la Dumnezeu, oferiţi-i mâna voastră şi cereţi-i să v-o strângă.

5 Dacă este un înger, el va face aşa şi îi veţi simţi mâna.

6 Dacă el este spiritul unui om drept făcut desăvârşit, el va veni în slava lui; pentru că acesta este singurul mod în care poate apărea—

7 Cereţi-i să vă strângă mâna, dar el nu se va mişca, pentru că este contrar ordinii din cer ca un om drept să înşele; dar, el iar va remite mesajul său.

8 Dacă va fi adiavolul ca un înger al luminii, când îi cereţi să vă strângă mâna, el vă va oferi mâna lui şi voi nu veţi simţi nimic; în acest fel îl veţi recunoaşte.

9 Acestea sunt trei mari chei prin care puteţi cunoaşte dacă o manifestare este de la Dumnezeu.