Scripturi
Doctrină şi Legăminte 87


Secţiunea 87

Revelaţie şi profeţie despre război, dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la 25 decembrie 1832, (History of the Church, 1:301–302). Această secţiune a fost primită într-o perioadă în care fraţii reflectau şi judecau despre sclavia africanilor pe continentul american şi despre sclavia copiilor oamenilor din lumea întreagă.

1–4, Este profeţit războiul dintre statele nordice şi statele sudice; 5–8, Mari calamităţi se vor abate asupra locuitorilor pământului.

1 Adevărat, astfel spune Domnul cu privire la războaiele care se vor produce în curând, începând cu revolta din Carolina de aSud, care se va încheia în cele din urmă cu moartea şi mizeria multor suflete;

2 Şi va veni ziua în care arăzboiul va fi revărsat asupra tuturor naţiunilor, începând din acest loc.

3 Pentru că, iată, statele din sud vor fi divizate împotriva statelor din nord şi statele din sud vor face apel la alte naţiuni, chiar la naţiunea Marii Britanii, cum este numită, şi ele vor face apel şi la alte naţiuni, pentru ca să se apere împotriva altor naţiuni; şi apoi, arăzboiul va fi revărsat asupra tuturor naţiunilor.

4 Şi se va întâmpla, după mai multe zile, ca asclavii să se ridice împotriva stăpânilor lor, care vor fi organizaţi şi disciplinaţi pentru război.

5 Şi se va întâmpla, de asemenea, că cei care au rămas în ţară se vor organiza şi vor deveni extrem de mânioşi şi vor face ca neamurile să sufere un mare chin.

6 Şi astfel, din cauza sabiei şi a vărsării de sânge, locuitorii pământului vor ajeli; şi bfoamea, şi molima, şi cutremurele, şi tunetele cerului şi, de asemenea, fulgerul violent şi strălucitor vor face simţite locuitorilor pământului mânia şi indignarea şi mâna cdojenitoare a Atotputernicului Dumnezeu până când nimicirea decretată va pune complet dcapăt tuturor naţiunilor;

7 Pentru ca strigătul sfinţilor şi asângele sfinţilor, să înceteze a se urca de pe pământ la urechile Domnului bSavaot pentru a li se face dreptate faţă de duşmanii lor.

8 De aceea, astaţi în locuri sfinte şi nu vă clintiţi până când vine ziua Domnului; pentru că, iată, vine brepede, spune Domnul. Amin.