Scripturi
Doctrină şi Legăminte 74
anterior următorul

Secţiunea 74

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în ianuarie 1832 (History of the Church, 1:242). Profetul scrie: „După primirea cuvântului Domnului, de mai sus [D&L 73], am reînceput traducerea scripturilor şi am lucrat cu sârguinţă chiar până înainte de conferinţă, care urma să se ţină la 25 ianuarie. În timpul acestei perioade, am primit, de asemenea, următoarele, ca o explicaţie a Primei Epistole către Corinteni, capitolul 7, versetul 14” (History of the Church, 1:242).

1–5, Pavel îndrumă Biserica din zilele lui să nu respecte legea lui Moise; 6–7, Copiii mici sunt sfinţi şi sunt sfinţiţi prin ispăşire.

1 Pentru că soţul anecredincios este sfinţit de soţie şi soţia necredincioasă este sfinţită de către soţ; altfel, copiii voştri ar fi impuri, în timp ce, acum, ei sunt sfinţi.

2 Dar, în zilele apostolilor, legea circumciziei era practicată de către toţi iudeii care nu credeau în Evanghelia lui Isus Hristos.

3 Şi s-a întâmplat că s-a iscat o mare aceartă printre oameni cu privire la legea bcircumciziei, pentru că soţul necredincios dorea să fie circumcişi copiii lui şi să devină supuşi clegii lui Moise, lege care era împlinită.

4 Şi s-a întâmplat că acei copii care au fost crescuţi în supunere faţă de legea lui Moise au dat atenţie atradiţiilor strămoşilor lor şi nu au crezut în Evanghelia lui Hristos, în acest fel devenind nesfinţiţi.

5 De aceea, din acest motiv apostolul a scris Bisericii, dând o poruncă, nu de la Domnul, ci de la el însuşi, ca un credincios să nu se aunească cu un necredincios; doar dacă blegea lui Moise va fi abrogată între ei,

6 Astfel încât, copiii lor să poată rămâne fără circumcizie; şi pentru ca să înceteze tradiţia care spune că nu sunt sfinţi copiii mici; pentru că ea exista printre iudei;

7 Dar, acopiii mici sunt bsfinţi, fiind csfinţiţi prin dispăşirea lui Isus Hristos; şi aceasta este ceea ce se spune în scripturi.