Scripturi
Doctrină şi Legăminte 92


Secţiunea 92

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 15 martie 1833 (History of the Church, 1:333). Revelaţia este adresată lui Frederick G. Williams, care fusese recent numit consilier în Prima Preşedinţie.

1–2, Domnul dă o poruncă cu privire la admiterea în ordinul unit.

1 Adevărat, astfel spune Domnul, Eu dau ordinului aunit, organizat conform cu porunca dată mai înainte, o revelaţie şi o poruncă cu privire la slujitorul Meu, Frederick G. Williams, ca voi să-l primiţi în ordin. Ceea ce spun unuia, spun tuturor.

2 Şi din nou, îţi spun ţie, slujitorul Meu, Frederick G. Williams, tu trebuie să fii un membru activ în acest ordin; şi, în măsura în care eşti credincios în ţinerea tuturor poruncilor precedente, tu vei fi binecuvântat pentru totdeauna. Amin.