Scripturi
Doctrină şi Legăminte 106
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Secţiunea 106

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 25 noiembrie 1834 (History of the Church, 2:170-171). Această revelaţie este adresată lui Warren A. Cowdery, un frate mai în vârstă al lui Oliver Cowdery.

1–3, Warren A. Cowdery este numit oficiant care să prezideze local; 4–5, A Doua Venire nu-i va surprinde ca un hoţ pe copiii luminii; 6–8, Slujirea credincioasă în Biserică este urmată de mari binecuvântări.

1 Voinţa Mea este ca slujitorul Meu, Warren A. Cowdery, să fie numit şi rânduit înalt preot care să prezideze asupra Bisericii Mele, în ţinutul aFreedom şi în regiunile dimprejur;

2 Şi să predice Evanghelia Mea nepieritoare şi să-şi înalţe glasul şi să-i avertizeze pe oameni nu numai în propriul său loc, ci şi în ţinuturile învecinate;

3 Şi să-şi dedice tot timpul lui acestei înalte şi sfinte chemări, pe care i-o dau acum, acăutând cu sârguinţă bîmpărăţia cerului şi dreptatea lui şi toate lucrurile necesare vor fi date pe deasupra; pentru că clucrătorul este demn de plata sa.

4 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, avenirea Domnului se bapropie şi va surprinde lumea ca un choţ noaptea;

5 De aceea, încingeţi-vă coapsele ca să puteţi fi copiii aluminii şi ziua aceea nu vă va bsurprinde ca pe un hoţ.

6 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, era bucurie în cer când slujitorul Meu, Warren, s-a înclinat în faţa sceptrului Meu şi s-a separat de viclenia lumii;

7 De aceea, binecuvântat este slujitorul Meu, Warren, pentru că voi avea îndurare de el; şi, în ciuda amândriei sale, Eu îl voi înălţa, dacă el se umileşte înaintea Mea.

8 Şi, Eu îi voi da lui aharul şi siguranţa prin care el va rezista; şi, dacă el continuă să fie un martor credincios şi o lumină pentru Biserică, Eu i-am pregătit o coroană în blocaşurile Tatălui Meu. Chiar aşa. Amin.