Scripturi
Doctrină şi Legăminte 51
anterior următorul

Secţiunea 51

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Thompson, Ohio, în mai 1831 (History of the Church, 1:173–174). În această perioadă, sfinţii care emigrau din statele din est au început să ajungă în Ohio şi a devenit necesar să se facă aranjamente precise pentru instalarea lor. Cum această acţiune aparţinea în special oficiului episcopului, episcopul Edward Partridge a cerut instrucţiuni cu privire la acest subiect şi profetul L-a întrebat pe Domnul.

1–8, Edward Partridge este numit să organizeze administraţia şi proprietăţile; 9–12, Sfinţii trebuie să acţioneze cinstit şi să primească o parte egală; 13–15, Ei trebuie să aibă o magazie a episcopului şi să organizeze bunurile după legea Domnului; 16–20, Ohio va fi un loc de adunare temporar.

1 Ascultaţi-mă, spune Domnul, Dumnezeul vostru, şi Eu voi vorbi către slujitorul Meu, aEdward Partridge, şi am să-i dau unele instrucţiuni; pentru că este necesar ca el să primească instrucţiuni cu privire la organizarea acestor oameni.

2 Pentru că este necesar ca ei să fie organizaţi potrivit alegilor Mele; dacă nu, ei vor fi alungaţi.

3 De aceea, slujitorul Meu, Edward Partridge, şi cei pe care el i-a ales, de care sunt foarte mulţumit, să stabilească acestor oameni părţile lor, astfel încât fiecare persoană să primească o parte aegală după familia sa, potrivit condiţiilor, a lipsurilor şi a bnecesităţilor sale.

4 Când slujitorul Meu, Edward Partridge, stabileşte unui om partea lui, să-i dea un înscris care să-l asigure că poate să păstreze această parte, adică acest drept şi această moştenire în Biserică, atâta timp cât nu păcătuieşte şi, prin glasul Bisericii, potrivit legilor şi alegămintelor Bisericii, este considerat demn să aparţină Bisericii.

5 Şi, dacă păcătuieşte şi nu este găsit vrednic să aparţină Bisericii, el nu va avea putere să ceară acea parte pe care a consacrat-o episcopului pentru cei săraci şi în nevoie din Biserica Mea; de aceea, el nu va reţine acest dar, dar va avea dreptul numai asupra părţii care i-a fost transmisă prin act.

6 Şi, în acest fel, toate lucrurile vor fi asigurate apotrivit blegilor ţării.

7 Şi ceea ce aparţine acestor oameni să fie destinat acestor oameni.

8 Şi pentru abanii rămaşi pentru aceşti oameni—trebuie să fie numit un agent al acestor oameni care să ia bbanii pentru a aproviziona cu alimente şi cu îmbrăcăminte, după lipsurile acestor oameni.

9 Şi fiecare om trebuie să acţioneze acinstit, să fie egal cu ceilalţi şi să primească o parte egală, astfel ca voi să fiţi bunul, chiar aşa cum v-am poruncit Eu.

10 Şi ceea ce aparţine acestor oameni să nu fie luat şi dat unuia adintr-altă biserică.

11 De aceea, dacă o altă biserică primeşte bani de la această Biserică, ea va trebui să-i dea înapoi aşa cum s-au înţeles ele;

12 Şi aceasta se va face prin episcop sau agentul care va fi numit prin aglasul Bisericii.

13 Şi din nou, episcopul va stabili o amagazie pentru această Biserică; şi toate lucrurile, atât în bani, cât şi în alimente, care depăşesc ceea ce este bnecesar pentru lipsurile oamenilor, să fie păstrate în mâinile episcopului.

14 El va rezerva, de asemenea, pentru el însuşi şi pentru propriile lipsuri, şi pentru lipsurile familiei lui, deoarece el va fi ocupat să facă aceste lucruri.

15 În acest fel, Eu dau acestor oameni privilegiul de a se organiza ei înşişi potrivit alegilor Mele.

16 Şi, Eu le consacru aacest pământ pentru puţin timp, până când Eu, Domnul, le voi asigura altceva şi le voi porunci să plece de aici.

17 Şi ora şi ziua nu le sunt date lor; ei trebuie să acţioneze în această ţară ca şi când ar trebui să stea ani de zile, şi aceasta se va întoarce spre binele lor.

18 Iată, aceasta va fi aun exemplu pentru slujitorul Meu, Edward Partridge, în alte locuri, în toate Bisericile.

19 Şi oricine va fi găsit un aadministrator credincios, drept şi înţelept va intra în bbucuria Domnului său şi va moşteni viaţa veşnică.

20 Adevărat, vă spun vouă, Eu sunt Isus Hristos, care avine curând, la bora la care nu vă gândiţi. Chiar aşa. Amin.