Scripturi
Doctrină şi Legăminte 126


Secţiunea 126

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în casa lui Brigham Young, la Nauvoo, Illinois, la 9 iulie 1841 (History of the Church, 4:382). În acest timp, Brigham Young era preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.

1–3, Brigham Young este lăudat pentru lucrările sale şi este eliberat de călătoriile viitoare în alte ţări.

1 Drag şi prea iubit frate, aBrigham Young, adevărat, astfel spune Domnul către tine: Slujitorul Meu, Brigham, nu ţi se mai cere să-ţi părăseşti familia ca în trecut, pentru că ofranda ta este acceptabilă pentru Mine.

2 Am văzut amunca şi truda ta când călătoreai pentru numele Meu.

3 De aceea, Eu îţi poruncesc să trimiţi cuvântul Meu în alte ţări şi, din acest moment, să ai grijă, în mod special, de afamilia ta, de-acum şi până în veac. Amin.