Scripturi
Doctrină şi Legăminte 48
anterior următorul


Secţiunea 48

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, în martie 1831 (History of the Church, 1:166–167). Profetul L-a întrebat pe Domnul despre procedeul de procurare a terenurilor pentru stabilirea sfinţilor. Aceasta era o problemă importantă, având în vedere că membrii Bisericii, supunându-se poruncii Domnului de a se aduna în Ohio, emigrau din estul Statelor Unite (vezi secţiunile 37:1–3; 45:64).

1–3, Sfinţii din Ohio trebuie să împartă terenurile lor cu fraţii; 4–6, Sfinţii trebuie să cumpere terenuri, să construiască un oraş şi să urmeze sfatul oficianţilor care prezidează.

1 Este necesar să rămâneţi pentru moment în locurile unde locuiţi, potrivit condiţiilor voastre.

2 Şi, în măsura în care aveţi pământ, trebuie să-l aîmpărţiţi cu fraţii din est;

3 Şi, în măsura în care n-aveţi pământ, să cumpere ei, deocamdată, în regiunile din împrejurimi, după cum li se va părea lor bine, pentru că este necesar ca ei să aibă un loc unde să trăiască în prezent.

4 Este necesar ca voi să economisiţi toţi banii pe care-i puteţi şi să obţineţi tot ceea ce puteţi cu dreptate pentru ca să puteţi, în timp, să acumpăraţi pământ pentru moştenire, bchiar un oraş.

5 Acest loc nu trebuie încă dezvăluit; dar, după ce fraţii voştri vin din est, vor fi stabiliţi aanumiţi oameni şi lor le va fi dat să bcunoască locul sau lor le va fi dezvăluit.

6 Şi ei vor fi numiţi să cumpere terenurile şi să înceapă să aşeze fundaţia aoraşului; şi atunci, veţi începe să vă adunaţi cu familiile voastre, fiecare om cu bfamilia lui, potrivit condiţiilor lui şi după cum i se va desemna lui de către preşedinţia şi episcopul Bisericii, potrivit legii şi poruncilor pe care le-aţi primit şi pe care le veţi primi mai târziu. Chiar aşa. Amin.