Scripturi
Declaraţia oficială 2


Declaraţia oficială—2

Către oricine este interesat:

La 30 septembrie 1978, la cea de-a 148-a Conferinţă Generală Bianuală a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, preşedintele N. Eldon Tanner, primul consilier în Prima Preşedinţie, a prezentat următoarele:

La începutul lunii iunie a acestui an, Prima Preşedinţie a anunţat că a fost primită o revelaţie de către preşedintele Spencer W. Kimball, care a extins binecuvântările preoţiei şi ale templului către toţi membrii, bărbaţi, ai Bisericii. Preşedintele Kimball mi-a cerut ca eu să anunţ la această conferinţă că, după ce a primit această revelaţie, care i-a fost dată după meditaţii şi rugăciuni îndelungate în camerele sacre ale sfântului templu, el a prezentat-o consilierilor săi, care au acceptat-o şi au aprobat-o. După aceea, a fost prezentată Cvorumului celor Doisprezece Apostoli care au aprobat-o în unanimitate şi, ulterior, a fost prezentată tuturor Autorităţilor Generale care au aprobat-o în acelaşi mod.

Preşedintele Kimball mi-a cerut ca acum să citesc această scrisoare:

8 iunie 1978

Către toţi oficianţii generali şi locali ai preoţiei din Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă din întreaga lume:

Dragi fraţi,

Martori ai expansiunii lucrării Domnului asupra pământului, am fost recunoscători pentru că oamenii din multe naţiuni au răspuns la mesajul Evangheliei restaurate şi s-au alăturat Bisericii într-un număr din ce în ce mai mare. În consecinţă, aceasta ne-a inspirat cu dorinţa de a extinde asupra fiecărui membru demn al Bisericii toate privilegiile şi binecuvântările pe care le oferă Evanghelia.

Conştienţi de promisiunile făcute de profeţii şi preşedinţii Bisericii care au fost înaintea noastră că, la un moment dat, potrivit planului Tatălui veşnic, toţi fraţii noştri care sunt demni pot primi preoţia şi, constatând credinţa acelora cărora preoţia le-a fost refuzată, ne-am rugat mult şi cu sinceritate în numele lor, fraţii noştri credincioşi petrecând multe ore în camera de sus a templului pentru a-L implora pe Domnul pentru îndrumare divină.

El a auzit rugăciunile noastre şi, prin revelaţie, a confirmat că ziua promisă de mult a sosit, zi în care toţi credincioşii, bărbaţi demni din Biserică, pot primi sfânta preoţie, cu puterea de a exercita divina autoritate şi de a se bucura, împreună cu aceia dragi lor, de fiecare binecuvântare care decurge, inclusiv de binecuvântările din templu. În consecinţă, toţi bărbaţii demni din Biserică pot fi rânduiţi la preoţie fără deosebire de rasă sau culoare. Conducătorii preoţiei sunt instruiţi să urmeze procedura care constă într-un interviu aprofundat cu toţi aceia care sunt candidaţi pentru rânduire la preoţia lui Aaron sau la preoţia lui Melhisedec pentru a se asigura că ei întrunesc standardele stabilite pentru demnitate.

Noi declarăm cu solemnitate că Domnul Şi-a manifestat, acum, voinţa Sa de a-i binecuvânta pe toţi copiii Săi, de pe tot cuprinsul pământului, care vor asculta glasurile slujitorilor Săi autorizaţi şi se vor pregăti, ei înşişi, pentru a primi fiecare binecuvântare a Evangheliei.

Cu stimă,

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion. G. Romney

Prima Preşedinţie

Recunoscându-l pe Spencer W. Kimball ca profet, văzător, revelator şi preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, se propune ca noi, fiind o adunare reprezentativă, să acceptăm această revelaţie ca pe cuvântul şi voinţa Domnului. Vă rugăm, ca toţi cei care sunteţi de acord să-şi manifeste acordul prin ridicarea mâinii drepte. Cei care se opun să se manifeste prin acelaşi semn.

Votul pentru susţinerea moţiunii de mai sus a fost afirmativ în unanimitate.

Salt Lake City, 30 septembrie 1978