Scripturi
Doctrină şi Legăminte 28
anterior următorul

Secţiunea 28

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Oliver Cowdery, la Fayette, New York, în septembrie 1830 (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, un membru al Bisericii, avea o oarecare piatră şi declara că primeşte revelaţii prin ea cu privire la zidirea Sionului şi la structura Bisericii. Unii membri fuseseră înşelaţi de aceste declaraţii şi chiar şi Oliver Cowdery a fost rău influenţat de acestea. Exact înainte de momentul fixat pentru o conferinţă, profetul L-a întrebat cu sinceritate pe Domnul cu privire la această problemă şi a urmat această revelaţie.

1–7, Joseph Smith deţine cheile tainelor şi numai el primeşte revelaţii pentru Biserică; 8–10, Oliver Cowdery trebuie să predice lamaniţilor; 11–16, Satana l-a înşelat pe Hiram Page şi i-a dat revelaţii false.

1 Iată, Eu îţi spun ţie, aOliver, că îţi va fi dat să fii ascultat de Biserică în toate lucrurile pe care tu îi vei bînvăţa, prin cMângâietor, cu privire la revelaţiile şi poruncile pe care le-am dat.

2 Dar, iată, adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, animeni altul nu va fi numit să primească porunci şi revelaţii în această Biserică cu excepţia slujitorului Meu, bJoseph Smith, fiul, pentru că el le primeşte la fel ca Moise.

3 Şi tu vei fi supus în lucrurile pe care Eu i le voi da lui, la fel ca aAaron, declarând către Biserică poruncile şi revelaţiile cu credinţă, cu putere şi bautoritate.

4 Şi dacă eşti condus de Mângâietor, în orice moment sau tot timpul, să avorbeşti sau să instruieşti Biserica în chip de poruncă, tu poţi să o faci.

5 Dar tu nu vei scrie în chip de poruncă, ci prin înţelepciune;

6 Şi tu nu îi vei porunci celui care este peste capul tău şi este capul Bisericii;

7 Pentru că Eu i-am dat lui acheile btainelor şi revelaţiile care sunt pecetluite, până când Eu voi numi pentru ei pe altul în locul lui.

8 Şi acum, iată, Eu îţi spun ţie, că tu trebuie să te duci la alamaniţi şi să le predici bEvanghelia Mea; şi în măsura în care ei primesc învăţăturile tale, vei face ca Biserica Mea să fie întemeiată printre ei; şi tu vei avea revelaţii, dar nu le scrie în chip de poruncă.

9 Şi acum, iată, Eu îţi spun ţie că nu este revelat şi că nimeni nu ştie unde va fi construit aoraşul bSion, dar acest lucru va fi dat mai târziu. Iată, Eu îţi spun ţie că va fi la frontiere, lângă lamaniţi.

10 Tu nu vei părăsi acest loc decât după conferinţă şi slujitorul Meu Joseph va fi numit să prezideze conferinţa prin glasul ei şi tu vei spune ceea ce îţi va spune el.

11 Şi iarăşi, îl vei lua pe fratele tău, Hiram Page, fiind doar tu acu el singur, şi îi vei spune că acele lucruri pe care el le-a scris de pe piatră nu sunt de la Mine şi că bSatana l-a cînşelat pe el;

12 Pentru că, iată, aceste lucruri nu i-au fost desemnate lui şi nici nu va fi desemnat nimic nici unuia din această Biserică împotriva legămintelor Bisericii.

13 Pentru că toate lucrurile în Biserică trebuie făcute în ordine şi prin aconsens, prin rugăciune făcută cu credinţă.

14 Şi tu vei ajuta să se rezolve toate aceste lucruri, potrivit legămintelor Bisericii, înainte de a-ţi începe călătoria spre lamaniţi.

15 Şi ţi se va ada ţie, de când vei pleca până ce te vei întoarce, ceea ce va trebui să faci.

16 Şi tu trebuie să deschizi gura tot timpul, declarând Evanghelia Mea cu accent de bucurie. Amin.