Scripturi
Doctrină şi Legăminte 40
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Secţiunea 40

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Sidney Rigdon, la Fayette, New York, în ianuarie 1831 (History of the Church, 1:145). Înainte de înregistrarea acestei revelaţii, profetul a scris: „Când James Covill a respins cuvântul Domnului şi s-a reîntors la principiile sale anterioare şi la oamenii lui din trecut, Domnul mi-a dat mie şi lui Sidney Rigdon următoarea revelaţie” (History of the Church, 1:145).

1–3, Teama de persecuţii şi grijile lumii determină respingerea Evangheliei.

1 Iată, adevărat, Eu vă spun vouă, că inima slujitorului Meu aJames Covill a fost dreaptă în faţa Mea, pentru că el a făcut cu Mine legământul de a se supune cuvântului Meu.

2 Şi el a aprimit cuvântul cu bucurie, dar Satana l-a ispitit imediat; şi teama de bpersecuţie şi grijile lumii l-au determinat să crespingă cuvântul.

3 De aceea, el a rupt legământul Meu şi Mie Îmi rămâne să îl tratez după cum Mi se va părea bine. Amin.