Scripturi
Doctrină şi Legăminte 40
anterior următorul

Secţiunea 40

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi lui Sidney Rigdon, la Fayette, New York, în ianuarie 1831 (History of the Church, 1:145). Înainte de înregistrarea acestei revelaţii, profetul a scris: „Când James Covill a respins cuvântul Domnului şi s-a reîntors la principiile sale anterioare şi la oamenii lui din trecut, Domnul mi-a dat mie şi lui Sidney Rigdon următoarea revelaţie” (History of the Church, 1:145).

1–3, Teama de persecuţii şi grijile lumii determină respingerea Evangheliei.

1 Iată, adevărat, Eu vă spun vouă, că inima slujitorului Meu aJames Covill a fost dreaptă în faţa Mea, pentru că el a făcut cu Mine legământul de a se supune cuvântului Meu.

2 Şi el a aprimit cuvântul cu bucurie, dar Satana l-a ispitit imediat; şi teama de bpersecuţie şi grijile lumii l-au determinat să crespingă cuvântul.

3 De aceea, el a rupt legământul Meu şi Mie Îmi rămâne să îl tratez după cum Mi se va părea bine. Amin.