Scripturi
Doctrină şi Legăminte 114
anterior următorul

Secţiunea 114

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Far West, Missouri, la 17 aprilie 1838 (History of the Church, 3:23).

1–2, Poziţiile deţinute în Biserică de către aceia care nu sunt credincioşi vor fi date altora.

1 Adevărat, astfel spune Domnul: Este înţelept ca slujitorul meu, David W. Patten, să-şi aranjeze toate treburile sale cât mai curând posibil şi să facă o distribuire a bunurilor sale pentru ca să poată îndeplini o misiune pentru Mine în primăvara următoare, împreună cu alţii, chiar doisprezece, inclusiv el, pentru a mărturisi numele Meu şi a duce veşti bune întregii lumi.

2 Pentru că, adevărat, astfel spune Domnul, dacă sunt printre voi unii care renegă numele Meu, alţii trebuie să fie apuşi în blocul lor şi să primească episcopatul lor. Amin.