Scripturi
Doctrină şi Legăminte 113
anterior următorul

Secţiunea 113

Răspunsuri la unele întrebări despre scrierile lui Isaia, date prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în martie 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6, Sunt identificate tulpina lui Isai, ramura care va ieşi şi rădăcinile lui Isai; 7–10, Urmaşii împrăştiaţi ai Sionului au dreptul la preoţie şi sunt chemaţi să se întoarcă la Domnul.

1 Cine este tulpina lui aIsai despre care se vorbeşte în versetele 1, 2, 3, 4 şi 5 din capitolul 11 din Isaia?

2 Adevărat, astfel spune Domnul: Este Hristos.

3 Care este ramura despre care se vorbeşte în primul verset al capitolului 11 din Isaia, care va ieşi din tulpina lui Isai?

4 Iată, astfel spune Domnul: Este un slujitor în mâinile lui Hristos, care este descendent parţial al lui Isai, cât şi al lui aEfraim sau al casei lui Iosif, căruia i s-a dat multă bputere.

5 Ce este rădăcina lui Isai despre care se vorbeşte în versetul 10 al capitolului 11?

6 Iată, astfel spune Domnul, este un descendent al lui Isai, cât şi al lui Iosif, căruia îi aparţin, de drept, preoţia şi acheile împărăţiei pentru a fi un bsteag şi pentru cadunarea poporului Meu în ultimele zile.

7 Întrebări puse de Elias Higbee: Ce înseamnă porunca din Isaia, capitolul 52, primul verset, care spune: Îmbracă-te cu puterea ta, Sion—şi la ce oameni făcea referire Isaia?

8 El făcea referire la aceia pe care Dumnezeu îi va chema în ultimele zile, care vor deţine puterea preoţiei pentru a aduce înapoi aSionul şi mântuirea Israelului; şi a se îmbrăca cu bputere înseamnă a se îmbrăca cu autoritatea preoţiei, la care, el, Sion, are cdreptul prin obârşie; de asemenea, de a avea din nou puterea pe care el a pierdut-o.

9 Ce trebuie să înţelegem noi prin dezlegarea de către Sion a legăturilor de la gâtul lui; versetul 2?

10 Trebuie să înţelegem că urmaşii aîmprăştiaţi sunt îndemnaţi să se bîntoarcă spre Domnul, faţă de care au căzut; şi dacă o fac, promisiunea Domnului este că El le va vorbi sau le va da revelaţie. Vezi versetele 6, 7 şi 8. Legăturile de la gât sunt blestemele lui Dumnezeu asupra lui sau urmaşii lui Israel în starea lor împrăştiată printre neamuri.