Scripturi
Doctrină şi Legăminte 23


Secţiunea 23

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Manchester, New York, în aprilie 1830, lui Oliver Cowdery, lui Hyrum Smith, lui Samuel H. Smith, lui Joseph Smith, tatăl, şi lui Joseph Knight, tatăl (History of the Church, 1:80). Datorită dorinţei sincere a celor cinci persoane menţionate de a-şi cunoaşte îndatorile, profetul L-a întrebat pe Domnul şi a primit această revelaţie.

1–7, Aceşti primi discipoli sunt chemaţi să predice, să îndemne şi să întărească Biserica.

1 Iată, Eu îţi spun ţie, Oliver, câteva cuvinte. Iată, tu eşti binecuvântat şi nu eşti sub nici o condamnare. Dar fereşte-te de amândrie, ca nu cumva să cazi în bispită.

2 Fă cunoscută chemarea ta Bisericii şi, de asemenea, în faţa lumii şi inima ta va fi deschisă pentru a predica adevărul de-acum şi până în veac. Amin.

3 Iată, Eu îţi vorbesc ţie, Hyrum, câteva cuvinte; pentru că tu, de asemenea, nu eşti sub nici o judecată, şi inima ta este deschisă, şi limba ta este dezlegată; şi chemarea ta este de a îndemna şi de a aîntări continuu Biserica. De aceea, datoria ta este faţă de Biserică pentru totdeauna şi aceasta datorită familiei tale. Amin.

4 Iată, Eu îţi vorbesc ţie, aSamuel, câteva cuvinte; pentru că tu, de asemenea, nu eşti sub nici o judecată şi chemarea ta este de a îndemna şi de a întări Biserica; şi tu nu eşti încă chemat să predici în faţa lumii. Amin.

5 Iată, Eu îţi vorbesc ţie, Joseph, câteva cuvinte; pentru că tu, de asemenea, nu eşti sub nici o judecată şi chemarea ta este, de asemenea, să îndemni şi să întăreşti Biserica; şi aceasta este datoria ta de-acum şi până în veac. Amin.

6 Iată, Eu îţi arăt ţie, Joseph Knight, prin aceste cuvinte, că tu trebuie să-ţi iei acrucea, în ceea ce trebuie să te brogi cu cglas tare în faţa lumii, ca şi în secret, şi în familia ta, şi printre prietenii tăi, şi în toate locurile.

7 Şi iată, este datoria ta să te auneşti cu Biserica adevărată şi să-ţi consacri vorbirea pentru a îndemna continuu, pentru ca tu să primeşti răsplata lucrătorului. Amin.