Scripturi
Doctrină şi Legăminte 25


Secţiunea 25

Revelaţie dată prin Joseph Smith, profetul, la Harmony, Pennsylvania, în iulie 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Vezi introducerea la secţiunea 24.) Această revelaţie arată voinţa Domnului pentru Emma Smith, soţia profetului.

1–6, Emma Smith, o doamnă aleasă, este chemată să-l ajute şi să-l încurajeze pe soţul ei; 7–11, Ea este aleasă, de asemenea, să explice scripturile şi să selecteze imnurile; 12–14, Cântecul celor drepţi este o rugăciune către Domnul; 15–16. Principiile supunerii din această revelaţie sunt aplicabile tuturor.

1 Ascultă glasul Domnului, Dumnezeului tău, în timp ce îţi vorbesc ţie, Emma Smith, fiica Mea; pentru că, adevărat îţi spun ţie, toţi aceia care aprimesc Evanghelia Mea sunt fii şi fiice în bîmpărăţia Mea.

2 Îţi dau o revelaţie privind voinţa Mea; şi dacă eşti credincioasă şi aumbli pe cărările bvirtuţii în faţa Mea, îţi voi apăra viaţa şi tu vei primi o cmoştenire în Sion.

3 Iată, apăcatele tale îţi sunt iertate şi tu eşti o doamnă aleasă, pe care Eu am bchemat-o.

4 Nu murmura din cauza lucrurilor pe care tu nu le-ai văzut, căci ele sunt ascunse de tine şi de lume, ceea ce este înţelepciunea Mea într-un timp care va veni.

5 Şi oficiul chemării tale va fi o aîncurajare pentru slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, soţul tău, în necazurile lui, cu cuvinte de reconfortare, în spiritul umilinţei.

6 Şi tu vei pleca cu el, când pleacă el, şi vei fi pentru el copist când nu va fi nimeni copist pentru el, astfel încât să pot trimite pe slujitorul meu, Oliver Cowdery, oriunde voi vrea.

7 Şi tu vei fi arânduită sub mâna lui pentru a explica scripturile şi a îndemna Biserica, după cum îţi va fi dat prin Spiritul Meu.

8 Pentru că el îşi va aşeza amâinile pe capul tău şi tu vei primi Duhul Sfânt şi îţi vei da timpul tău pentru scris şi pentru a învăţa mult.

9 Şi ţie nu trebuie să-ţi fie frică, pentru că soţul tău te va sprijini pe tine în Biserică; deoarece achemarea lui este pentru membrii Bisericii, astfel ca toate lucrurile pe care Eu le doresc să le poată fi brevelate lor, după credinţa lor.

10 Şi adevărat îţi spun, că trebuie să laşi la o parte alucrurile acestei blumi şi să ccauţi lucrurile unei lumi mai bune.

11 Şi ţi se va da ţie, de asemenea, să faci o selecţie a aimnurilor sacre, aşa după cum ţi se va da, ceea ce este plăcut pentru Mine, pentru a fi folosite în Biserica Mea.

12 Pentru că sufletul Meu se bucură în acântecul binimii; da, cântecul drepţilor este o rugăciune pentru Mine şi i se va răspunde cu o binecuvântare asupra capetelor lor.

13 De aceea, înalţă-ţi capul şi bucură-te şi lipeşte-te de legămintele pe care le-ai făcut.

14 Continuă în spiritul ablândeţii şi fereşte-te de bmândrie. Lasă sufletul tău să se bucure de soţul tău şi de slava care va veni asupra lui.

15 Ţine poruncile Mele continuu şi o acunună a bneprihănirii vei primi. Şi dacă nu faci aceasta, unde sunt Eu, tu cnu poţi veni.

16 Şi adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, că aceasta este aglasul Meu pentru toţi. Amin.