(a) Sluji
    Footnotes
    Theme

    (a) Sluji

    A face lucrarea Domnului pe pământ. Slujitorii aleşi ai lui Dumnezeu trebuie să fie chemaţi de Dumnezeu pentru a sluji în lucrarea Lui. Când slujitorii adevăraţi înfăptuiesc voinţa Domnului, ei Îl reprezintă pe Domnul în îndatoririle lor oficiale şi acţionează ca împuterniciţii Lui (D&L 64:29), conducând astfel lucrarea necesară salvării omenirii. Domnul a dat Apostoli, profeţi, evanghelişti, înalţi preoţi, cei şaptezeci, vârstnici, episcopi, preoţi, învăţători, diaconi, ajutoare şi conduceri pentru desăvârşirea sfinţilor, pentru lucrarea slujirii (Ef. 4:11–16; 1 Cor. 12:12–28; D&L 20;107).