Moise
  Footnotes
  Theme

  Moise

  Profet din Vechiul Testament care i-a scos pe israeliţi din robia egipteană şi le-a dat un ansamblu de legi religioase, sociale şi de regim alimentar, aşa cum i-au fost revelate de către Dumnezeu.

  Slujirea lui Moise s-a extins dincolo de limitele propriei sale vieţi muritoare. Joseph Smith ne-a învăţat că, împreună cu Ilie, el a venit la Muntele Schimbării la Faţă şi a conferit cheile preoţiei lui Petru, Iacov şi Ioan (Mat. 17:3–4; Marcu 9:4–9; Luca 9:30; D&L 63:21).

  Moise le-a apărut lui Joseph Smith şi Oliver Cowdery pe 3 aprilie 1836 în Templul din Kirtland, Ohio, şi le-a conferit cheile adunării Israelului (D&L 110:11).

  Revelaţiile zilelor din urmă spun multe referitor la Moise. El este deseori menţionat în Cartea lui Mormon, iar în Doctrină şi Legăminte aflăm despre slujirea lui (D&L 84:20–26) şi despre faptul că el a primit preoţia de la Ietro, socrul lui (D&L 84:6).

  Revelaţiile zilelor din urmă confirmă de asemenea relatarea biblică a slujirii lui printre copiii lui Israel şi reafirmă că el a fost autorul celor cinci cărţi cu care începe Vechiul Testament (1 Ne. 5:11; Moise 1:40–41).

  Cartea lui Moise

  Carte în Perla de Mare Preţ care conţine traducerea inspirată a lui Joseph Smith a primelor şapte capitole din Geneză.

  Capitolul 1 consemnează o viziune în care Moise L-a văzut pe Dumnezeu, care i-a dezvăluit întregul plan al salvării. Capitolele 2–5 sunt o descriere a creării şi căderii omului. Capitolele 6–7 conţin o viziune despre Enoh şi slujirea lui pe pământ. Capitolul 8 conţine o viziune despre Noe şi marele potop.

  Cele cinci cărţi ale lui Moise

  Primele cinci cărţi din Vechiul Testament sunt cunoscute ca fiind cărţile lui Moise. Plăcile de aramă pe care le-a luat Nefi de la Laban conţineau cărţile lui Moise (1 Ne. 5:11).