Scripturi
Moise 8


Capitolul 8

(Februarie 1831)

Metusala profetizează—Noe şi fiii săi predică Evanghelia—O mare răutate domneşte—Chemării la pocăinţă nu i se dă atenţie—Dumnezeu hotărăşte distrugerea tuturor făpturilor prin potop.

1 Şi toate zilele lui Enoh au fost de patru sute treizeci de ani.

2 Şi s-a întâmplat că aMetusala, fiul lui Enoh, nu a fost luat pentru ca legămintele Domnului, pe care le făcuse cu Enoh, să poată fi împlinite; pentru că, într-adevăr, a făcut legământ cu Enoh ca Noe să fie rodul coapselor lui.

3 Şi s-a întâmplat că Metusala a profeţit că din coapsele lui vor ieşi (prin Noe) toate împărăţiile de pe pământ şi s-a slăvit pe el însuşi.

4 Şi s-a produs o foamete mare în ţară şi Domnul a blestemat pământul cu un blestem dureros şi mulţi dintre locuitorii lui au murit.

5 Si s-a întâmplat că Metusala a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi lui i s-a născut Lameh;

6 Şi Metusala a trăit după naşterea lui Lameh şapte sute optzeci şi doi de ani şi i s-au născut fii şi fiice;

7 Şi toate zilele lui Metusala au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani şi, apoi, a murit.

8 Şi Lameh a trăit o sută optzeci şi doi de ani şi i s-a născut un fiu,

9 Şi el i-a pus numele de aNoe, spunând: Acest fiu ne va mângâia cu privire la munca noastră şi la oboseala mâinilor noastre, din cauza acestui pământ pe care Domnul l-a bblestemat.

10 Şi Lameh a trăit după naşterea lui Noe cinci sute nouăzeci şi cinci de ani şi i s-au născut fii şi fiice;

11 Şi toate zilele lui Lameh au fost şapte sute şaptezeci şi şapte de ani şi, apoi, el a murit.

12 Şi Noe avea patru sute cinzeci de ani când i s-a anăscut Iafet; şi după patruzeci şi doi de ani i s-a născut bSem, de la aceea care era mama lui Iafet, şi când avea cinci sute de ani i s-a născut cHam.

13 Şi aNoe şi fiii lui au bascultat de Domnul şi au luat seama şi au fost numiţi cfiii lui Dumnezeu.

14 Şi când aceşti oameni au început să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fiice, afiii oamenilor au văzut că aceste fiice erau frumoase şi le-au luat de neveste, după alegerea lor.

15 Şi Domnul i-a spus lui Noe: Fiicele fiilor tăi s-au avândut; pentru că, iată, mânia Mea este aprinsă împotriva fiilor oamenilor, pentru că ei nu vor să asculte de glasul Meu.

16 Şi s-a întâmplat că Noe a profeţit şi a propovăduit lucrurile lui Dumnezeu, chiar cum a fost la început.

17 Şi Domnul i-a spus lui Noe: Spiritul Meu nu se va astrădui pururea în om, pentru că el va cunoaşte că toate bfăpturile vor muri; cu toate acestea, zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani; şi dacă oamenii nu se pocăiesc, le voi trimite un cpotop asupra lor.

18 Şi în acele zile, au fost auriaşi pe pământ şi ei l-au căutat pe Noe pentru a-i lua viaţa; dar, Domnul a fost cu Noe şi bputerea Domnului a fost asupra lui.

19 Şi Domnul l-a arânduit pe bNoe după cordinul Său şi i-a poruncit să meargă înainte şi să ddeclare Evanghelia Sa către copiii oamenilor, chiar aşa cum i-a fost dată lui Enoh.

20 Şi s-a întâmplat că Noe i-a chemat pe copiii oamenilor pentru ca ei să se apocăiască; dar, ei nu au ascultat cuvintele lui;

21 Şi, de asemenea, după ce l-au auzit, ei au venit înaintea lui, spunând: Iată, noi suntem fiii lui Dumnezeu; nu ne-am luat pentru noi pe fiicele oamenilor? Şi nu amâncăm, şi nu bem, şi nu ne căsătorim, şi nu îi dăm în căsătorie pe copiii noştri? Şi nevestele noastre ne dau copii, şi tot ei sunt oameni puternici, asemănători cu oamenii din vechime, oameni de mare renume. Şi ei nu au ascultat cuvintele lui Noe.

22 Şi Dumnezeu a văzut că arăutatea a oamenilor devenise mare pe pământ; şi fiecare om a fost înălţat în imaginaţia bgândurilor inimii sale, care erau îndreptate continuu spre rău.

23 Şi s-a întâmplat că Noe a continuat apredica lui către oameni, spunând: Ascultaţi şi luaţi seama la cuvintele mele;

24 aCredeţi şi pocăiţi-vă de păcatele voastre şi bbotezaţi-vă în numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la fel ca strămoşii noştri, şi veţi primi Duhul Sfânt pentru ca totul să vi se poată cmanifesta; şi dacă nu faceţi aceasta, apele vor veni asupra voastră; cu toate aceasta, ei nu au ascultat.

25 Şi Noe a fost cuprins de regrete şi inima lui a fost îndurerată pentru că Domnul îl făcuse pe om pe pământ şi a fost întristat în inima lui.

26 Şi Domnul a spus: Eu îl voi adistruge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat, atât omul cât şi fiarele, şi târâtoarele, şi păsările din cer; pentru că Noe regretă că le-am creat şi că le-am făcut; şi el m-a chemat; pentru că ei au căutat să-i ia viaţa.

27 Şi astfel, Noe a găsit ahar în ochii Domnului; pentru că Noe a fost un om drept şi bdesăvârşit, în generaţia sa; şi el a cmers cu Domnul, la fel ca şi cei trei fii ai lui, Sem, Ham şi Iafet.

28 Pământul a fost acorupt înaintea lui Dumnezeu şi a fost plin de violenţă.

29 Şi Dumnezeu S-a uitat pe pământ şi, iată, el era corupt, pentru că toată făptura corupsese căile ei pe pământ.

30 Şi Dumnezeu i-a spus lui Noe: Sfârşitul întregii făpturi a venit înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violenţă şi, iată, Eu voi adistruge toată făptura de pe faţa pământului.