Scripturi
Moise 3


Capitolul 3

(Iunie–octombrie 1830)

Dumnezeu a creat toate lucrurile spiritual, înainte ca ele să fi fost de la natură pe pământ—El l-a creat pe om, prima făptură în carne pe pământ—Femeia este un ajutor potrivit pentru bărbat.

1 Astfel cerul şi pământul au fost aterminate şi toată boştirea lor.

2 Şi în a şaptea zi, Eu, Dumnezeu, am terminat lucrarea Mea şi toate lucrurile pe care le-am făcut; şi M-am aodihnit în ziua a bşaptea de toată lucrarea Mea, şi toate lucrurile pe care le făcusem erau terminate, şi Eu, Dumnezeu, am văzut că ele erau bune;

3 Şi Eu, Dumnezeu, am abinecuvântat a şaptea zi şi am sfinţit-o; pentru că în ziua aceea Eu M-am odihnit de toată blucrarea Mea, pe care Eu, Dumnezeu, o creasem şi o făcusem.

4 Şi acum, iată, vă spun vouă că acestea sunt originile cerului şi ale pământului, când au fost create, în ziua în care Eu, Domnul Dumnezeu, am făcut cerul şi pământul,

5 Şi fiecare plantă de pe câmp aînainte ca ea să fie pe pământ şi fiecare iarbă de pe câmp înainte ca ea să crească. Pentru că Eu, Domnul Dumnezeu, am bcreat, cspiritual, toate lucrurile despre care am vorbit înainte ca ele să fie de la natură pe suprafaţa pământului. Pentru că, Eu, Domnul Dumnezeu, nu dădusem încă ploaie pe suprafaţa pământului. Şi Eu, Domnul Dumnezeu, îi dcreasem pe toţi copiii oamenilor; dar nu creasem încă un om care să lucreze epământul; pentru că în fcer i-am gcreat Eu pe ei; şi, nu exista încă pe pământ făptură în carne şi nici în apă, nici în aer;

6 Dar Eu, Domnul Dumnezeu, am vorbit şi un aabur s-a ridicat de pe pământ şi a udat toată faţa pământului.

7 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, l-am făcut pe om din aţărâna pământului şi i-am suflat în nări suflarea vieţii; şi bomul a devenit un csuflet viu, prima dfăptură în carne pe pământ, de asemenea, primul om; totuşi, toate lucrurile au fost create mai înainte; dar ele au fost create şi făcute spiritual, potrivit cuvântului Meu.

8 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, am sădit o grădină spre răsărit, în aEden, şi acolo l-am pus pe omul pe care îl făcusem.

9 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, am făcut să răsară natural din pământ toţi pomii plăcuţi la vedere omului; şi omul a putut să-i vadă. Şi ei au devenit, de asemenea, suflete vii. Pentru că ei erau spirituali în ziua în care i-am creat; pentru că ei rămân în sfera în care Eu, Dumnezeu, i-am creat, da, chiar toate lucrurile pe care le-am pregătit pentru folosul omului; şi omul a văzut că era bun de mâncare. Şi Eu, Domnul Dumnezeu, am sădit, de asemenea, apomul vieţii în mijlocul grădinii şi, de asemenea, bpomul cunoaşterii binelui şi răului.

10 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, am făcut să iasă din Eden un râu pentru a uda grădina; şi de acolo, el se împărţea în patru abraţe.

11 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, i-am pus primului numele Pison; şi el înconjoară toată ţara Havila, unde Eu, Domnul Dumnezeu am creat mult aur;

12 Şi aurul acelei ţări era bun, şi acolo a fost bedelion şi piatra de onix.

13 Şi numele celui de-al doilea râu era Ghihon; acesta este acela care înconjoară toată ţara Etiopiei.

14 Şi numele celui de-al treilea era Hidechel; acesta este acela care curge la răsăritul Asiriei. Şi al patrulea râu era Eufratul.

15 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, l-am luat pe om şi l-am aşezat în grădina Edenului, ca să o lucreze şi să o păstreze.

16 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, i-am poruncit omului, spunând: Din orice pom din grădină eşti liber să mănânci,

17 Dar, din pomul cunoaşterii binelui şi a răului să nu mănânci; totuşi, poţi aalege tu însuţi, pentru că aceasta ţi-a fost dat; dar, aminteşte-ţi că Eu îţi interzic, pentru că în bziua în care vei mânca din el, vei cmuri negreşit.

18 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, am spus aSingurului Meu Născut că nu este bine ca omul să fie singur; de aceea, Eu am să-i dau un bajutor potrivit pentru el.

19 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, am făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi am poruncit ca ele să se ducă la Adam pentru a vedea cum le va numi; şi ele erau, de asemenea, suflete vii; pentru că Eu, Dumnezeu, am suflat în ele suflarea vieţii şi le-am poruncit ca fiecare vieţuitoare să poarte numele pe care Adam i l-a dat.

20 Şi Adam a dat nume tuturor vitelor, şi păsărilor cerului, şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru Adam, nu s-a găsit nici un ajutor care să i se potrivească.

21 Şi Eu, Domnul Dumnezeu, am făcut să cadă un somn adânc peste Adam; şi el a adormit, şi Eu am luat una dintre coastele lui şi am închis carnea la locul ei;

22 Şi din coasta pe care Eu, Domnul Dumnezeu, o luasem de la om am făcut o afemeie şi am adus-o la om.

23 Şi Adam a spus: Aceasta, ştiu acum, este os din oasele mele şi acarne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om.

24 De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de nevasta sa şi vor fi un bsingur trup.

25 Omul şi nevasta lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.