Scripturi
Moise 5


Capitolul 5

(Iunie–octombrie 1830)

Adam şi Eva au copii—Adam oferă jertfă şi-L slujeşte pe Dumnezeu—Sunt născuţi Cain şi Abel—Cain se revoltă, îl iubeşte pe Satana mai mult decât pe Dumnezeu şi devine Pierzanie—Crima şi răutatea se răspândesc—Evanghelia este predicată de la început.

1 Şi s-a întâmplat că, după ce Eu, Domnul Dumnezeu, i-am gonit, Adam a început să lucreze pământul şi să aibă astăpânire asupra tuturor fiarelor câmpului şi să mănânce pâinea cu sudoarea frunţii, aşa cum i-am poruncit Eu, Domnul. Şi Eva, nevasta lui, lucra, de asemenea, cu el.

2 Şi Adam şi-a cunoscut nevasta şi ea i-a adat fii şi bfiice şi ei au început să se cînmulţească pentru a umple pământul.

3 Şi începând din acel moment, fiii şi afiicele lui Adam au început să se separe doi câte doi în ţară, şi să lucreze pământul şi să păzească turmele, şi ei, de asemenea, au dat naştere la fii şi fiice.

4 Şi Adam şi Eva, nevasta lui, au chemat numele Domnului şi ei au auzit glasul Domnului venind din direcţia grădinii aEdenului, vorbindu-le şi ei nu L-au văzut pentru că ei au fost alungaţi din bprezenţa Sa.

5 Şi El le-a dat porunci, pentru ca ei să-L aslăvească pe Domnul, Dumnezeul lor, şi să ofere pe bprimii născuţi din turmele lor, drept ofrandă Domnului. Şi Adam s-a csupus poruncilor Domnului.

6 Şi după mai multe zile, un aînger al Domnului i-a apărut lui Adam, spunând: De ce oferi tu bsacrificii Domnului? Şi Adam i-a spus: Eu nu ştiu, doar pentru că Domnul mi-a poruncit.

7 Şi atunci, îngerul a vorbit, spunând: Acest lucru este o areprezentare a bsacrificiului Singurului Născut al Tatălui, care este plin de char şi adevăr.

8 De aceea, tu vei face tot ceea ce vei face în anumele Fiului şi tu te vei bpocăi şi-L vei cchema, întotdeauna, pe Dumnezeu în numele Fiului.

9 Şi în acea zi, aDuhul Sfânt, care mărturiseşte despre Tatăl şi Fiul, s-a coborât asupra lui Adam, spunând: Eu sunt bSingurul Născut al Tatălui de la început, de acum şi până în veac, pentru ca aşa cum ai ccăzut să poţi fi dmântuit şi toată omenirea, chiar toţi aceia care vor dori.

10 Şi în acea zi, Adam L-a preamărit pe Dumnezeu şi a fost aplin şi a început să bprofetizeze cu privire la toate familiile de pe pământ, spunând: Binecuvântat fie numele lui Dumnezeu, pentru că, datorită încălcării mele, ochii mei s-au deschis şi în viaţa aceasta voi avea cbucurii şi, din nou, Îl voi vedea pe Dumnezeu în dcarne.

11 Şi aEva, nevasta lui, a auzit toate aceste lucruri şi a fost fericită, spunând: Dacă n-ar fi fost încălcarea noastră, niciodată nu am fi avut bseminţie şi niciodată nu am fi cunoscut binele şi răul, şi bucuria mântuirii noastre, şi viaţa veşnică pe care Dumnezeu o dă tuturor supuşilor.

12 Şi Adam şi Eva au preamărit numele lui Dumnezeu şi ei au afăcut cunoscute toate lucrurile fiilor şi fiicelor lor.

13 Şi aSatana a venit printre ei, spunând: Eu sunt, de asemenea, un fiu al lui Dumnezeu; şi el le-a poruncit lor, spunând: Nu credeţi; şi ei nu au bcrezut, şi l-au ciubit mai mult pe Satana decât pe Dumnezeu. Şi oamenii au început, de atunci, să fie dcarnali, senzuali şi diabolici.

14 Şi Domnul Dumnezeu i-a chemat pe oamenii de pretutindeni, prin aDuhul Sfânt, şi le-a poruncit să se pocăiască;

15 Şi toţi aceia care au acrezut în Fiul şi s-au pocăit de păcatele lor vor fi bsalvaţi; şi toţi aceia care n-au crezut şi nu s-au pocăit vor fi cblestemaţi; şi cuvintele au ieşit din gura lui Dumnezeu ca o poruncă fermă; de aceea, ele trebuie să fie împlinite.

16 Şi Adam şi Eva, nevasta lui, nu au încetat să-L cheme pe Dumnezeu. Şi Adam a cunoscut-o pe nevasta lui, Eva, şi ea a conceput şi a dat naştere lui aCain şi a spus: Am făcut un om cu ajutorul lui Dumnezeu; de aceea el nu poate renega cuvintele Sale. Dar, iată, Cain n-a ascultat, spunând: Cine este Domnul pe care trebuie să-L cunosc?

17 Şi ea, din nou, a conceput şi a dat naştere fratelui său, aAbel. Şi Abel a bascultat glasul Domnului. Şi Abel era cioban, şi Cain era plugar.

18 Şi Cain l-a aiubit pe Satana mai mult decât pe Dumnezeu. Şi Satana i-a poruncit lui, spunând: bAdu o ofrandă Domnului.

19 Şi după un timp, s-a întâmplat ca din fructele pământului Cain să aducă o ofrandă Domnului.

20 Şi Abel, de asemenea, a adus din primii născuţi din turma sa şi din grăsimea lor. Şi Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre aofranda lui;

21 Dar, spre Cain şi ajertfa lui n-a privit cu plăcere. Acum, Satana a ştiut aceasta şi i-a plăcut. Şi Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.

22 Şi Domnul i-a spus lui Cain: Pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce te-ai posomorât?

23 Dacă faci bine, vei fi aprimit bine. Şi dacă nu faci bine, păcatul pândeşte la uşă şi Satana doreşte să te aibă; şi, dacă nu vei asculta de poruncile Mele, Eu te voi da pe mâinile lui şi ţi se va face potrivit dorinţei lui. Şi tu îl vei conduce;

24 Pentru că de acum înainte, tu vei fi tatăl minciunilor lui; vei fi numit aPierzanie; pentru că tu ai fost, de asemenea, înainte de a fi lumea.

25 Şi se va spune, în perioadele următoare—Că aceste alucruri abominabile au venit de la Cain; pentru că el a respins sfatul cel mare care venea de la Dumnezeu; şi acesta este un blestem pe care îl voi da asupra ta, dacă nu te pocăieşti.

26 Şi Cain s-a mâniat şi n-a mai ascultat glasul Domnului, nici pe Abel, fratele său, care umbla în sfinţenie înaintea Domnului.

27 Şi Adam şi nevasta lui se jeleau înaintea Domnului din cauza lui Cain şi a fraţilor lui.

28 Şi s-a întâmplat că atunci Cain a luat de nevastă pe una dintre fiicele fraţilor săi şi ei l-au aiubit pe Satana mai mult decât pe Dumnezeu.

29 Şi Satana i-a spus lui Cain: Jură-mi pe gâtul tău şi, dacă vei spune, vei muri; şi pune-i pe fraţii tăi să jure pe capul lor şi pe Dumnezeul cel Viu că ei nu vor spune; pentru că, dacă vor spune, ei vor muri cu siguranţă; şi aceasta, astfel încât tatăl vostru să nu ştie; şi în această zi îl voi da pe Abel în mâinile tale.

30 Şi Satana i-a jurat lui Cain că el va face potrivit poruncii lui. Şi toate aceste lucruri au fost făcute în secret.

31 Şi Cain a spus: Adevărat, eu sunt Mahan, stăpânul acestui mare secret, şi anume, că pot aomorî şi obţine câştig. De aceea, Cain a fost numit stăpânul bMahan şi el s-a mândrit cu răutatea lui.

32 Şi Cain s-a dus la câmp, şi Cain a vorbit cu Abel, fratele lui. Şi s-a întâmplat că în timp ce erau pe câmp, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, fratele lui, şi l-a omorât.

33 Şi Cain s-a amândrit cu ceea ce a făcut, spunând: Sunt liber; turmele fratelui meu vor cădea, cu siguranţă, în mâinile mele.

34 Şi Domnul i-a spus lui Cain: Unde este Abel, fratele tău? Şi el I-a spus: Nu ştiu. Sunt eu apăzitorul fratelui meu?

35 Şi Domnul i-a spus: Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.

36 Şi acum, vei fi blestemat de pământul care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău.

37 Când vei lucra pământul, el nu-ţi va mai da bogăţia lui. Tu vei fi pribeag şi afugar pe pământ.

38 Şi Cain I-a spus Domnului: Satana m-a aispitit datorită turmelor fratelui meu. Şi eu eram, de asemenea, mâniat; pentru că Tu ai acceptat ofranda lui, şi nu pe a mea; pedeapsa mea este prea mare ca să o pot îndura.

39 Iată, Tu mă izgoneşti astăzi departe de faţa Domnului şi eu va trebui să mă ascund de faţa Ta şi voi fi pribeag şi fugar pe pământ; şi se va întâmpla că oricine mă va găsi mă va omorî din cauza nedreptăţilor mele, pentru că aceste lucruri nu sunt ascunse Domnului.

40 Şi Eu, Domnul, i-am spus: Dacă cineva te va omorî, tu vei fi răzbunat de şapte ori. Şi Eu, Domnul, am pus un asemn pe Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare.

41 Şi Cain a fost scos din aprezenţa Domnului, şi cu nevasta lui şi cu mulţi dintre fraţii lui a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden.

42 Şi Cain a cunoscut-o pe nevasta lui şi ea a conceput şi a dat naştere lui Enoh, şi el a avut, de asemenea, mulţi fii şi fiice. Şi el a zidit un aoraş şi i-a pus numele fiului său, Enoh.

43 Şi lui Enoh i s-a născut Irad şi alţi fii şi fiice. Şi lui Irad i s-a născut Mahuiael şi alţi fii şi fiice. Şi lui Mahuiael i s-a născut Metuşael şi alţi fii şi fiice. Şi lui Metuşael i s-a născut Lameh.

44 Şi Lameh şi-a luat două neveste; numele uneia fiind Ada şi numele celeilalte Ţila.

45 Şi Ada l-a născut pe Iabal; el a fost tatăl acelora care locuiau în corturi şi păzeau vitele; şi numele fratelui era Iubal, care a fost tatăl tuturor acelora care cântau cu lăuta şi cavalul.

46 Şi Ţila, de asemenea, l-a născut pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor din aramă şi din fier. Şi sora lui Tubal-Cain s-a numit Naama.

47 Şi Lameh le-a spus nevestelor lui, Ada şi Ţila: Ascultaţi glasul meu, voi, nevestele lui Lameh, ascultaţi cuvintele mele; pentru că eu am omorât un om pentru rana mea şi un tânăr pentru vânătăile mele.

48 Dacă va fi Cain răzbunat de şapte ori, cu adevărat, Lameh va fi de aşaptezeci şi şapte de ori;

49 Pentru că, Lameh a făcut un alegământ cu Satana, de maniera lui Cain, prin care a devenit stăpânul Mahan, stăpânul marelui secret care îi fusese spus lui Cain de către Satana; şi Irad, fiul lui Enoh, cunoscând secretul lor, a început să îl dezvăluie fiilor lui Adam;

50 De aceea, Lameh, fiind supărat, l-a omorât, nu aşa cum l-a omorât Cain pe fratele său, Abel, pentru a avea un câştig, ci l-a omorât din cauza jurământului.

51 Pentru că, din zilele lui Cain, a fost o combinaţie asecretă şi lucrările lor erau în întuneric şi fiecare îl cunoştea pe fratele lui.

52 De aceea, Domnul l-a blestemat pe Lameh, şi pe casa lui, şi pe toţi aceia care făcuseră legământ cu Satana; pentru că ei n-au ţinut poruncile lui Dumnezeu, şi aceasta nu I-a plăcut lui Dumnezeu şi El nu le-a mai slujit lor şi ei au făcut lucruri abominabile şi au început să le răspândească printre afiii oamenilor. Şi era printre fiii oamenilor.

53 Şi printre fiicele oamenilor aceste lucruri nu erau spuse, pentru că Lameh spusese secretul nevestelor sale şi ele s-au revoltat împotriva lui şi au declarat aceste lucruri în public şi nu au avut milă;

54 De aceea, Lameh a fost dispreţuit şi izgonit şi n-a mai fost printre copiii oamenilor de frică să nu moară.

55 Şi astfel, lucrările aîntunericului au început să triumfe printre toţi fiii oamenilor.

56 Şi Dumnezeu a blestemat pământul cu un blestem mare şi S-a mâniat pe aceia răi, pe toţi fiii oamenilor pe care El îi făcuse;

57 Pentru că ei nu voiau să asculte glasul Său, nici să-L creadă pe aSingurul Său Fiu Născut, chiar Acela pe care-L anunţase că va veni la jumătatea timpului, care a fost pregătit dinainte de crearea lumii.

58 Şi astfel aEvanghelia a început să fie predicată, de la început, fiind declarată de bîngeri sfinţi, trimişi din prezenţa lui Dumnezeu, şi prin propriul Său glas şi prin cdarul Duhului Sfânt.

59 Şi astfel toate lucrurile i-au fost confirmate lui Adam printr-o sfântă rânduială, şi Evanghelia predicată şi o hotărâre a fost dată, că va fi în lume până la sfârşitul acesteia; şi aşa a fost. Amin.