Moise 2
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 2

  (Iunie–octombrie 1830)

  Dumnezeu creează cerurile şi pământul—Toate formele de viaţă sunt create—Dumnezeu îl face pe om şi îi dă în posesiune totul.

  1 Şi s-a întâmplat că Domnul i-a vorbit lui Moise, spunând: Iată, Eu îţi adezvălui ţie cu privire la bcer şi la acest cpământ; scrie aceste cuvinte pe care le spun. Eu sunt Începutul şi Sfârşitul, Dumnezeul dAtotputernic; prin eSingurul Meu Fiu Născut, Eu am fcreat aceste lucruri; da, la început am creat cerul şi pământul pe care stai tu.

  2 Şi apământul era fără formă şi era gol; şi am făcut să vină întunericul pe suprafaţa adâncurilor; şi Spiritul Meu se mişca pe deasupra apelor; pentru că Eu sunt Dumnezeu.

  3 Şi Eu, Dumnezeu, am spus: Să fie alumină; şi a fost lumină.

  4 Şi Eu, Dumnezeu, am văzut lumina; şi acea lumină era abună. Şi Eu, Dumnezeu, am despărţit lumina de întuneric.

  5 Şi Eu, Dumnezeu, am numit lumina zi; şi întunericul l-am numit noapte; şi aceasta am făcut-o prin acuvântul puterii Mele şi s-a făcut aşa cum am bspus; şi seara şi dimineaţa au fost prima czi.

  6 Şi din nou, Eu, Dumnezeu, am spus: Să fie o aîntindere între ape, şi a fost aşa, chiar cum am spus; şi am spus: Ea să despartă apele de ape; şi aşa s-a făcut.

  7 Şi Eu, Dumnezeu, am făcut întinderea şi am separat aapele, da, apele mari de sub întindere de apele care sunt deasupra întinderii şi a fost chiar aşa cum am spus.

  8 Şi Eu, Dumnezeu am numit întinderea acer; şi seara şi dimineaţa au fost a doua zi.

  9 Şi Eu, Dumnezeu, am spus: Să se adune apele de sub cer aîntr-un loc, şi aşa s-a făcut; şi Eu, Dumnezeu, am spus: Să fie uscat; şi a fost aşa.

  10 Şi Eu, Dumnezeu, am numit uscatul apământ; şi adunarea apelor am numit-o mare; şi Eu, Dumnezeu, am văzut că toate lucrurile pe care le-am făcut erau bune.

  11 Şi Eu, Dumnezeu, am spus: Să dea pământul verdeaţă, aiarbă cu sămânţă, pomi roditori care să facă rod după soiul lor şi pomi care dau fructe ale căror seminţe să fie în ele însele pe pământ, şi aşa a fost, chiar cum am spus.

  12 Şi pământul a dat verdeaţă, fiecare iarbă purtând sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care au sămânţa în ei, după soiul lor; şi Eu, Dumnezeu, am văzut că toate lucrurile pe care le-am făcut erau bune;

  13 Şi seara şi dimineaţa au fost a treia zi.

  14 Şi Eu, Dumnezeu, am spus: Să fie luminători pe întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte, şi ei să fie pentru semne, şi pentru perioade, şi pentru zile, şi pentru ani;

  15 Şi ei să servească drept luminători în întinderea cerului ca să dea lumină pe pământ; şi aşa a fost.

  16 Şi Eu, Dumnezeu, am făcut doi luminători mari; luminătorul mai mare să stăpânească ziua şi luminătorul mai mic să stăpânească noaptea, şi aluminătorul mai mare era soarele şi luminătorul mai mic era luna; şi stelele au fost, de asemenea, făcute după Cuvântul Meu.

  17 Şi Eu, Dumnezeu, i-am aşezat pe întinderea cerului pentru a da lumină pe pământ,

  18 Şi soarele să stăpânească ziua şi luna să stăpânească noaptea şi să despartă lumina de întuneric; şi Eu, Dumnezeu, am văzut că toate lucrurile pe care le-am făcut erau bune;

  19 Şi seara şi dimineaţa au fost a patra zi.

  20 Şi Eu, Dumnezeu, am spus: Să mişune cu abundenţă apele de vieţuitoare care se mişcă şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.

  21 Şi Eu, Dumnezeu am creat abalene mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; şi fiecare pasăre înaripată după soiul ei; şi Eu, Dumnezeu, am văzut că toate lucrurile pe care le-am creat erau bune.

  22 Şi, Eu, Dumnezeu, le-am binecuvântat, spunând: Creşteţi, aînmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; şi păsările să se înmulţească pe pământ;

  23 Şi seara şi dimineaţa au fost a cincea zi.

  24 Şi Eu, Dumnezeu, am spus: Pământul să dea vieţuitoare după soiul lor, vite şi târâtoare şi fiare pământeşti după soiul lor, şi a fost aşa;

  25 Şi Eu, Dumnezeu, am făcut fiarele pământului după soiul lor şi vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor; şi Eu, Dumnezeu, am văzut că toate aceste lucruri erau bune.

  26 Şi Eu, Dumnezeu, I-am spus aSingurului Meu Născut care a fost cu Mine de la început: Să bfacem omul după chipul Nostru, după casemănarea Noastră; şi a fost aşa. Şi Eu, Dumnezeu, am spus: El să dstăpânească peste peştii mării, şi peste păsările cerului, şi peste vite, şi peste tot pământul, şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.

  27 Şi Eu, aDumnezeu, am creat omul după chipul Meu, l-am creat după chipul Singurului Meu Născut; bărbat şi femeie i-am creat.

  28 Şi Eu, Dumnezeu, i-am binecuvântat şi le-am spus: Creşteţi, aînmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l, şi stăpâniţi peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste toate vieţuitoarele care se mişcă pe pământ.

  29 Şi Eu, Dumnezeu, am spus omului: Iată, ţi-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă; aceasta să fie ahrana ta.

  30 Şi tuturor fiarelor de pe pământ, şi tuturor păsărilor cerului, şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, cărora le dau viaţă, le va fi dată toată iarba curată ca hrană; şi a fost aşa, chiar cum am spus.

  31 Şi Eu, Dumnezeu, am văzut tot ceea ce făcusem şi, iată, toate lucrurile pe care le făcusem erau foarte abune; şi seara şi dimineaţa au fost a bşasea zi.