Levi
  Footnotes
  Theme

  Levi

  Personaj din Vechiul Testament, al treilea fiu al lui Iacov şi al Leii (Gen. 29:34; 35:23). Levi a devenit tatăl unuia dintre triburile lui Israel.

  Tribul lui Levi

  Iacov l-a binecuvântat pe Levi şi pe urmaşii lui (Gen. 49:5–7). Urmaşi ai lui Levi au slujit în sanctuarele lui Israel (Num. 1:47–54). Aaron a fost un levit, iar urmaşii lui au fost preoţi (Ex. 6:16–20; 28:1–4; 29). Leviţii îi asistau pe preoţi, fiii lui Aaron (Num. 3:5–10; 1 Regi 8:4). Uneori ei erau cântăreţi (1 Cron. 15:16; Neemia 11:22); ajutau la uciderea jertfelor (2 Cron. 29:34; Ezra 6:20) şi ajutau, în general, la templu (Neemia 11:16). Leviţii erau dedicaţi slujirii Domnului pentru a executa rânduielile pentru copiii lui Israel. Leviţii erau ei înşişi oferiţi spre folosul copiilor lui Israel (Num. 8:11–22); ei au devenit astfel proprietatea exclusivă a lui Dumnezeu, dăruiţi Lui în locul primului născut (Num. 8:16). Ei nu erau sfinţiţi, erau însă curăţaţi pentru oficiul lor (Num. 8:7–16). Ei nu aveau pământ ca moştenire în Canaan (Num. 18:23–24), dar primeau zeciuiala (Num. 18:21), 48 de oraşe (Num. 35:6) şi dreptul de a primi milosteniile oamenilor în timpul postului (Deut. 12:18–19; 14:27–29).