Ioel
  Footnotes
  Theme

  Ioel

  Profet din ţinutul Iudei în Vechiul Testament. Perioada vieţii lui este nesigură, se pare că a trăit cam între domnia lui Ioas, înainte de 850 î.H., şi întoarcerea tribului lui Iuda din robia Babilonului.

  Cartea lui Ioel

  Cartea este centrată pe profeţia pe care Ioel a făcut-o după ce ţinutul Iudei a fost lovit de o mare secetă şi de lăcuste (Ioel 1:4–20). Ioel a asigurat oamenii că prin pocăinţă vor primi din nou binecuvântările lui Dumnezeu (Ioel 2:12–14).

  Capitolul 1 este o chemare pentru o adunare solemnă în casa Domnului. Capitolul 2 vorbeşte de războiul şi pustiirea care vor precede Mileniul. Capitolul 3 vorbeşte despre zilele din urmă şi afirmă că toate naţiunile se vor afla în război, dar că, în final, Domnul va locui în Sion.

  Petru a citat profeţia lui Ioel despre revărsarea Spiritului în ziua Cincizecimii (Ioel 2:28–32; Fapte 2:16–21). Îngerul Moroni de asemenea i-a citat acest pasaj lui Joseph Smith (JS—I 1:41).