Deuteronomul
    Footnotes
    Theme

    Deuteronomul

    Înseamnă „repetarea legii” şi este a cincea carte din Vechiul Testament.

    Deuteronomul conţine ultimele trei discursuri ale lui Moise, pe care le-a ţinut pe câmpiile Moabului chiar înainte de a fi înălţat. Primul discurs (capitolele 1–4) este introductiv. Al doilea discurs (capitolele 5–26) constă din două părţi: (1) capitolele 5–11—Cele zece Porunci şi o explicaţie practică a lor; şi (2) capitolele 12–26—un cod de legi, care formează nucleul întregii cărţi. Al treilea discurs (capitolele 27–30) conţine o reînnoire solemnă a legământului dintre Israel şi Dumnezeu şi anunţarea binecuvântărilor care urmează supunerii şi a blestemelor care urmează nesupunerii. Capitolele 31–34 descriu predarea legii leviţilor, cântul lui Moise, ultima binecuvântare şi plecarea lui Moise.