Introducere
  Footnotes

  Selecţiuni din Traducerea Bibliei de Joseph Smith

  În cele ce urmează se află fragmente selectate din Traducerea Bibliei de Joseph Smith în versiunea regelui Iacov (TJS). Pentru că nu există nici un manuscris original al Bibliei, Domnul l-a inspirat pe Profetul Joseph Smith să restaureze adevărurile din textul Bibliei care au fost pierdute sau schimbate de când au fost scrise iniţial. Aceste adevăruri restaurate au clarificat doctrina şi au îmbunătăţit înţelegerea scripturilor. Pasajele selectate pentru Ghid sunt menite să vă sporească înţelegerea scripturilor indiferent de limba în care sunt traduse.

  Deoarece Domnul i-a revelat lui Joseph unele adevăruri pe care autorii originali le consemnaseră pe vremuri, Traducerea lui Joseph Smith este diferită de oricare altă traducere a Bibliei din lume. În acest sens, cuvântul traducere este folosit într-un mod mai larg şi diferit decât de obicei, pentru că Traducerea lui Joseph Smith a fost mai mult revelaţie decât traducere, în sensul propriu al cuvântului, dintr-o limbă în alta. Pentru mai multe informaţii privind TJS, vezi „Traducerea lui Joseph Smith” din lista alfabetică a termenilor din Ghid.

  Următorul exemplu arată un model de selecţie din TJS:

  model

  TJS, Matei 4:1, 5–6, 8–9 (compară cu Matei 4:1, 5-6, 8-9; schimbări similare au fost făcute în Luca 4:2, 5–11)

  (Isus a fost condus de către Spirit, nu de către Satana.)

  1 Atunci Isus a fost condus de către Spirit, în pustietate, ca să fie cu Dumnezeu.

  5 Atunci Isus a fost dus în cetatea sfântă şi Spiritul l-a pus pe vârful templului.

  6 Atunci, diavolul a venit la El şi I-a spus: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; deoarece este scris că El va porunci îngerilor să aibă grijă de Tine; şi ei Te vor purta pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.

  8 Şi, iarăşi, Isus a fost în Spirit, iar acesta L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor.

  9 Şi diavolul a venit, din nou, la El şi I-a spus: Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca la pământ şi Te vei închina mie.

  Această referinţă cu caractere aldine este pasajul din traducerea lui Joseph Smith a Bibliei în versiunea regelui Iacov. Deoarece traducerea lui a restaurat cuvintele din textul Bibliei, numerele versetelor pot fi diferite de cele din ediţia pe care o folosiţi.

  În paranteze se află referinţa din Biblia dumneavoastră pe care trebuie să o comparaţi cu traducerea lui Joseph Smith.

  Această explicaţie indică ce doctrină clarifică Joseph Smith prin traducerea sa.

  Acesta este textul aşa cum a fost tradus de către Joseph Smith.