2 Nefi 17
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 17

  Efraim şi Siria poartă război împotriva Iudeii—Hristos se va naşte dintr-o fecioară—Compară cu Isaia 7. Circa 559–545 î.H.

  1 Şi s-a întâmplat în zilele lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, regele Iudeii, că Reţin, regele Siriei şi Pecah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, au plecat spre Ierusalim ca să se războiască împotriva lui, dar nu au putut să-l învingă.

  2 Iar celor din casa lui David li s-a spus: Siria este aliată cu aEfraim. Iar inima sa este mişcată şi, de asemenea, inima poporului său, tot aşa cum copacii pădurii sunt mişcaţi de vânt.

  3 Atunci, Domnul a vorbit către Isaia: Du-te acum tot înainte ca să-l întâlneşti pe Ahaz, tu şi fiul tău, aŞir-Iaşub, la capătul apeductului bazinului de sus, pe drumul care duce la nălbitorul de pânză.

  4 Şi spune-i acestuia: Ia aminte şi fii liniştit; nu te ateme, nici nu avea inima slăbită din cauza celor două zdrenţe fumegânde, din cauza furiei groaznice a lui Reţin împotriva Siriei şi a fiului lui Remalia.

  5 Căci Siria, Efraim şi fiul lui Remalia au conspirat împotriva ta, zicând:

  6 Să ne ridicăm împotriva Iudeii şi s-o atacăm, şi să afacem o gaură în zidurile ei pentru noi şi să punem un rege în mijlocul ei, da pe fiul lui Tabeel.

  7 Astfel spune Domnul Dumnezeu: Aceasta nu este posibil şi nu se va întâmpla.

  8 Căci capul Siriei este Damascul, iar conducătorul Damascului este Reţin; iar în şaizeci şi cinci de ani, Efraimul va fi distrus, aşa încât nu va mai fi un popor.

  9 Şi capul Efraimului este Samaria, iar capul Samariei este fiul lui Remalia. Dacă voi anu credeţi, atunci cu siguranţă nu veţi fi întemeiaţi.

  10 Mai mult, Domnul a vorbit iarăşi către Ahaz, zicând:

  11 Cere un asemn de la Domnul Dumnezeul tău; cere-l fie în adâncuri, fie în înălţimile de sus.

  12 Dar Ahaz a spus: Eu nu voi cere şi nici nu-L voi aispiti pe Domnul.

  13 Şi el a spus: Ascultaţi-mă acum, o, casa lui David; nu este destul că puneţi la încercare răbdarea oamenilor; acum vreţi să puneţi la încercare şi răbdarea Dumnezeului meu?

  14 De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn—Iată, o afecioară va zămisli şi va purta un fiu şi-L va numi bEmanuel.

  15 Unt şi miere va mânca El pentru ca să ştie să refuze răul şi să aleagă binele.

  16 Căci înainte ca acest acopil să ştie să refuze răul şi să aleagă binele, ţara pe care tu o urăşti va fi părăsită de către bamândoi regii ei.

  17 Domnul va aaduce asupra ta şi asupra poporului tău şi asupra casei tatălui tău zile care nu au venit din ziua când bEfraim s-a despărţit de Iuda, regele Asiriei.

  18 Şi se va întâmpla în ziua aceea că Domnul ava şuiera după musca din partea cea mai îndepărtată a Egiptului şi după albina din ţara Asiriei.

  19 Şi ele vor veni şi se vor aşeza toate în văile cele pustiite şi în crăpăturile pietrelor, prin toţi mărăcinii şi în toate tufişurile.

  20 În aceeaşi zi, Domnul va arade cu o lamă împrumutată de la cei de dincolo de râu, de la bregele Asiriei, capul şi părul de pe picioare; şi, de asemenea, El va rade chiar şi barba.

  21 Şi se va întâmpla în acea zi că fiecare om va ahrăni o viţea şi două oi;

  22 Şi se va întâmpla că, din abundenţa laptelui pe care acestea îl vor da, ei vor mânca unt; căci lapte şi miere va mânca fiecare din cei rămaşi în ţară.

  23 Şi se va întâmpla în acea zi că, acolo unde astăzi sunt o mie de butuci de viţă de vie care valorează o mie de alingouri de argint, acolo va fi numai iarbă neagră şi mărăcini.

  24 Cu săgeţi şi cu arcuri vor veni oamenii acolo, căci toată ţara va fi numai iarbă neagră şi mărăcini.

  25 Şi nimeni nu se va mai duce la dealurile prăşite cu sapa, de frica ierbii negre şi a mărăcinilor; ci acolo vor fi mânaţi boii şi aanimalele de păşune mai mici.