1 Nefi 11
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 11

  Nefi vede Spiritul Domnului şi i se arată în viziune pomul vieţii—El o vede pe mama Fiului lui Dumnezeu şi află despre pogorârea lui Dumnezeu—El vede botezul, slujirea şi răstignirea Mielului lui Dumnezeu—El vede, de asemenea, chemarea şi slujirea celor Doisprezece Apostoli ai Mielului. Circa 600–592 î.H.

  1 Căci, s-a întâmplat că, după ce am dorit să cunosc lucrurile pe care tatăl meu le văzuse şi crezând că Domnul putea să mi le facă şi mie cunoscute, aşa cum stăteam acumpănind în inima mea, am fost bpurtat în Spiritul Domnului, da, pe un cmunte foarte înalt pe care nu-l văzusem niciodată până atunci şi pe care niciodată până atunci nu pusesem piciorul.

  2 Iar Spiritul mi-a spus: Iată, ce doreşti tu?

  3 Iar eu am spus: Doresc să văd lucrurile pe care tatăl meu le-a avăzut.

  4 Iar Spiritul mi-a spus: Crezi că tatăl tău a văzut apomul despre care a vorbit?

  5 Iar eu am spus: Da, Tu ştii că eu acred toate cuvintele tatălui meu.

  6 Şi atunci când am spus aceste cuvinte, Spiritul a strigat cu glas tare astfel: Osana Domnului, Dumnezeului Cel Prea Înalt; căci El este Dumnezeu peste tot apământul, da, chiar mai presus de orice. Şi binecuvântat eşti tu, Nefi, căci tu bcrezi în Fiul Dumnezeului Cel Prea Înalt; prin urmare, vei vedea lucrurile pe care le-ai dorit.

  7 Şi iată, acest lucru îţi va fi dat ca un asemn că, după ce ai văzut pomul care purta fructul pe care tatăl tău l-a gustat, vei vedea, de asemenea, un Om pogorându-se din cer şi vei depune mărturie despre El; şi după ce vei depune mărturie despre El, vei mai bdepune mărturie că El este Fiul lui Dumnezeu.

  8 Şi s-a întâmplat că Spiritul mi-a spus: Priveşte! Şi eu am privit şi am văzut un pom; şi el era la fel ca apomul pe care îl văzuse tatăl meu; iar frumuseţea lui era mult mai presus, da, depăşind orice frumuseţe; iar balbul lui depăşea albul zăpezii troienite.

  9 Şi s-a întâmplat că după ce am văzut pomul, am spus către Spirit: Văd că Tu mi-ai arătat pomul care este mai de apreţ decât orice.

  10 Iar El mi-a spus: Ce doreşti?

  11 Iar eu I-am spus: Să cunosc aînţelesul tuturor acestora—căci eu I-am vorbit aşa cum vorbeşte un om; căci am văzut că avea bînfăţişarea unui om; şi cu toate acestea am ştiut că era Spiritul Domnului; iar El mi-a vorbit aşa cum un om vorbeşte cu un alt om.

  12 Şi s-a întâmplat că mi-a spus: Priveşte! Şi eu am privit aşa ca şi cum aş fi privit către El, dar nu L-am văzut; căci El dispăruse din faţa mea.

  13 Şi s-a întâmplat că am privit şi am văzut oraşul cel mare al Ierusalimului, precum şi alte oraşe. Şi am văzut oraşul aNazaret; iar în oraşul Nazaret am văzut o bfecioară şi ea era foarte frumoasă şi albă.

  14 Şi s-a întâmplat că am văzut acerurile deschizându-se; şi un înger s-a pogorât rămânând în picioare în faţa mea; şi el mi-a spus: Nefi, ce vezi tu?

  15 Iar eu i-am spus: O fecioară foarte frumoasă şi pură, mai presus de toate celelalte fecioare.

  16 Iar el mi-a spus: Înţelegi tu bunăvoinţa lui Dumnezeu?

  17 Iar eu i-am spus: Eu ştiu că El îi iubeşte pe copiii Săi; şi totuşi, eu nu cunosc înţelesul tuturor lucrurilor.

  18 Iar el mi-a spus: Iată, afecioara pe care o vezi este bmama Fiului lui Dumnezeu, după trup.

  19 Şi s-a întâmplat că am văzut că ea era purtată de acolo în Spirit; şi după ce a fost purtată de acolo în aSpirit pentru un timp, îngerul mi-a vorbit, zicând: Priveşte!

  20 Şi am privit şi am văzut-o iarăşi pe fecioară, purtând un acopil în braţe.

  21 Iar îngerul mi-a spus: Iată-L pe aMielul Dumnezeului, da, chiar bFiul cTatălui Veşnic! Cunoşti tu înţelesul dpomului pe care tatăl tău l-a văzut?

  22 Iar eu i-am răspuns, zicând: Da, este adragostea lui Dumnezeu care se răsfrânge în inimile copiilor oamenilor; de aceea, ea este de dorit mai presus de toate lucrurile.

  23 Iar el mi-a vorbit, zicând: Da, şi cea mai aplăcută sufletului.

  24 Şi după ce a spus aceste cuvinte, el mi-a spus: Priveşte! Şi am privit şi L-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu aînaintând printre copiii oamenilor; şi i-am văzut pe mulţi căzând la picioarele Lui şi preaslavindu-L.

  25 Şi s-a întâmplat că am văzut că abara de fier pe care tatăl meu a văzut-o era cuvântul lui Dumnezeu care ducea la izvorul apelor bvieţii sau la cpomul vieţii; apele acestea reprezentând dragostea lui Dumnezeu; şi eu am văzut că pomul vieţii era un simbol al dragostei lui Dumnezeu.

  26 Iar îngerul mi-a spus iarăşi: Priveşte şi vezi abunăvoinţa lui Dumnezeu!

  27 Iar eu am privit şi L-am avăzut pe Mântuitorul lumii despre care vorbise tatăl meu; şi, de asemenea, l-am văzut pe bprofetul care trebuia să pregătească calea înaintea Lui. Iar Mielul lui Dumnezeu a mers înainte şi a fost botezat de către el; iar după ce a fost cbotezat, am văzut cerurile deschizându-se şi pe Duhul Sfânt pogorând din cer şi stând asupra Lui în chip de dporumbel.

  28 Şi am văzut că El a mers înainte, slujind poporului, cu aputere şi cu mare slavă; iar noroadele erau adunate laolaltă ca să-L audă pe El; şi am văzut că L-au alungat dintre ei.

  29 Şi am mai văzut pe alţi adoisprezece mergând după El. Şi s-a întâmplat că ei erau purtaţi în Spirit din faţa mea şi nu i-am mai văzut.

  30 Şi s-a întâmplat că îngerul mi-a vorbit iarăşi, zicând: Priveşte! Şi am privit şi am văzut cerurile deschizându-se iarăşi şi am văzut aîngeri pogorând asupra copiilor oamenilor; şi ei le-au slujit acestora.

  31 Iar el mi-a vorbit iarăşi, zicând: Priveşte! Şi am privit şi L-am văzut pe Mielul lui Dumnezeu mergând înainte printre copiii oamenilor. Şi am văzut mulţimi de oameni care erau bolnavi şi chinuiţi de tot felul de boli, precum şi de adiavoli şi de spirite bnecurate; iar îngerul mi-a vorbit şi mi-a arătat toate aceste lucruri. Iar ei au fost cvindecaţi prin puterea Mielului lui Dumnezeu; iar diavolii şi spiritele necurate au fost alungate.

  32 Şi s-a întâmplat că îngerul mi-a vorbit iarăşi, zicând: Priveşte! Şi eu am privit şi L-am văzut pe Mielul lui Dumnezeu cum era luat de către oameni; da, Fiul Dumnezeului Veşnic era ajudecat de către lume; şi am văzut şi depun mărturie.

  33 Şi eu, Nefi, am văzut că El a fost ridicat pe acruce şi a fost bucis pentru păcatele lumii.

  34 Şi după ce El a fost ucis, am văzut că mulţimile pământului erau adunate laolaltă ca să lupte împotriva Apostolilor Mielului; căci aşa erau numiţi cei Doisprezece de către îngerul Domnului.

  35 Iar mulţimea pământului era adunată laolaltă; şi am văzut că ea era adunată într-o aclădire mare şi spaţioasă, la fel ca aceea pe care tatăl meu a văzut-o. Iar îngerul Domnului mi-a vorbit iarăşi, zicând: Iată lumea şi înţelepciunea ei; da, iată cum cei din casa lui Israel s-au adunat laolaltă ca să lupte împotriva celor Doisprezece Apostoli ai Mielului.

  36 Şi s-a întâmplat că am văzut şi depun mărturie că acea clădire mare şi spaţioasă era amândria lumii; şi ea s-a dărâmat, iar căderea ei a fost grozavă. Iar îngerul Domnului mi-a vorbit iarăşi, zicând: Aşa va fi distrugerea tuturor naţiunilor, neamurilor, limbilor şi popoarelor care vor lupta împotriva celor Doisprezece Apostoli ai Mielului.