1 Nefi 21
  Footnotes

  Capitolul 21

  Mesia va fi o lumină pentru neamuri şi îi va elibera pe robi—Israelul va fi adunat cu putere în ultimele zile—Regii vor fi părinţii lor adoptivi—Compară cu Isaia 49. Circa 588–570 î.H.

  1 Şi iarăşi: Ascultaţi, o, voi cei din casa lui Israel, voi toţi cei care sunteţi despărţiţi şi alungaţi din cauza ticăloşiei preoţilor poporului Meu; da, voi toţi cei care sunteţi despărţiţi, care sunteţi împrăştiaţi în străinătăţi, care sunteţi poporul Meu, o, voi cei din casa lui Israel. Ascultaţi-Mă pe Mine, o, voi ainsule, şi ascultaţi voi popoare din bdepărtare; Domnul M-a chemat pe Mine din pântece; din pântecele mamei Mele a chemat El numele Meu.

  2 Şi El a făcut gura Mea ca o sabie ascuţită; cu umbra mâinii Sale El M-a ascuns pe Mine şi M-a făcut ca o săgeată ascuţită; în tolba Lui M-a ascuns El pe Mine;

  3 Şi Mi-a spus: Tu eşti arobul Meu, o, Israel, în care Mă voi slăvi.

  4 Şi apoi am spus că am lucrat în zadar, Mi-am irosit puterea pentru nimic şi în zadar; cu siguranţă, judecata Mea este cu Domnul şi lucrul meu este cu Dumnezeul Meu.

  5 Şi acum, a spus Domnul—care M-a afăcut încă din pântece ca să fiu robul Lui, ca să-l aduc pe Iacov iarăşi la El—chiar dacă Israelul nu va fi adunat, Eu tot voi fi slăvit în ochii Domnului, iar Dumnezeul Meu va fi puterea Mea.

  6 Iar El a spus: Este un lucru uşor ca Tu să fii robul Meu şi să ridici atriburile lui Iacov şi să aduci înapoi pe cei rămaşi din Israel. Te voi da ca pe o blumină pentru cneamuri, pentru ca Tu să fii Salvarea Mea până la marginile pământului.

  7 Aşa a spus Domnul, Mântuitorul lui Israel, Cel Sfânt, către Cel pe care oamenii Îl dispreţuiesc, către Cel pe care naţiunile Îl urăsc, către robul celor care domnesc: Regii vor vedea şi se vor înălţa, prinţii, de asemenea, vor preaslăvi, din cauza Domnului care este credincios.

  8 Astfel a spus Domnul: La timpul potrivit Te-am auzit, o, insule ale mării, şi în ziua salvării Te-am ajutat; şi Te voi păstra şi-ţi voi da pe robul aMeu pentru un legământ cu poporul, ca să întemeieze pământul, ca să împartă moştenirile pustiite.

  9 Pentru ca Tu să poţi spune celor aîn robie: Ieşiţi; şi celor care sunt în bîntuneric: Arătaţi-vă. Ei se vor hrăni pe drumuri, iar cpăşunile lor vor fi în toate locurile înalte.

  10 Ei nu vor suferi de foame ori de sete, iar căldura sau soarele nu-i vor lovi; căci Cel care este milostiv faţă de ei îi va călăuzi, chiar la izvoare de apă îi va călăuzi El.

  11 Şi voi face ca toţi munţii Mei să fie drumuri, iar adrumurile Mele mari vor fi înălţate.

  12 Şi atunci, o, casă a lui Israel, iată, aacestea vor veni din depărtare; şi iată, acestea de la nord şi de la apus; şi acestea de la ţara Sinimului.

  13 aCântaţi, o, voi ceruri; şi fii bucuros, o, tu pământ; căci picioarele celor care sunt la răsărit vor fi întemeiate; şi începeţi să cântaţi, o, voi munţi; căci ei nu vor mai fi loviţi niciodată; căci Domnul Şi-a mângâiat poporul Său şi va avea milă de cei în suferinţă.

  14 Dar iată, a spus Sionul: Domnul m-a părăsit şi Domnul a uitat de mine—dar El va arăta că nu a făcut aşa.

  15 Căci poate o afemeie să-şi uite pruncul care suge şi să nu aibă milă de fiul pântecelui său? Da, ele pot să-i buite, dar Eu nu te voi uita pe tine, o, casă a lui Israel.

  16 Iată, Eu te-am întipărit pe tine pe apalmele mâinilor Mele; zidurile tale sunt tot timpul în faţa Mea.

  17 Copiii tăi se vor grăbi împotriva celor care vor să te distrugă; iar cei care te-au adistrus se vor îndepărta de tine.

  18 Ridică-ţi ochii de jur împrejur şi priveşte; toţi aceştia se aadună laolaltă şi vor veni la tine. Şi pe viaţa Mea, a spus Domnul, tu te vei înveşmânta cu ei toţi ca şi cu o podoabă şi te vei lega de ei ca de o mireasă.

  19 Căci deşerturile şi locurile tale pustiite, precum şi ţara ta nimicită, vor fi chiar acum prea strâmte pentru locuitorii lor; iar cei care voiau să te înghită se vor depărta de tine.

  20 Copiii pe care îi vei avea, după ce i-ai pierdut pe primii, vor spune iarăşi în urechile tale: Locul este prea strâmt pentru mine, dă-mi un loc în care să pot locui.

  21 Şi atunci avei spune în inima ta: Cine mi-a dat mie toate acestea văzând că mi-am pierdut copiii şi că sunt bînsingurat şi captiv şi izgonit de ici-colo? Şi cine a făcut toate acestea? Iată, eu am fost lăsat singur; toate acestea, unde au fost ele?

  22 Aşa spune Domnul Dumnezeu: Iată, Eu Îmi voi ridica mâna către aneamuri şi voi înălţa bsteagul Meu către popor; iar ei îi vor aduce pe fiii tăi în cbraţe, iar fiicele tale vor fi purtate pe umerii lor.

  23 Şi aregii vor fi părinţii tăi adoptivi şi reginele lor vor fi mamele tale badoptive; ei se vor pleca înaintea ta cu faţa la pământ şi vor linge ţărâna de pe picioarele tale; iar tu vei şti că Eu sunt Domnul; căci cei care Mă vor caştepta pe Mine nu vor fi daţi de ruşine.

  24 Căci poate prada să fie luată de la cel puternic sau robii de adrept să scape?

  25 Dar aşa spune Domnul, până şi robii celor puternici vor fi luaţi, iar cei care sunt pradă celor de temut vor fi eliberaţi; căci Eu Mă voi lupta cu cei care se luptă împotriva ta şi îi voi salva pe copiii tăi.

  26 Iar pe cei care te-au asuprit îi voi ahrăni cu carnea lor proprie; ei vor fi îmbătaţi cu sângele lor propriu ca şi cu un vin dulce; şi orice făptură va bşti că Eu, Domnul, sunt Salvatorul tău şi Mântuitorul tău, Cel cPuternic al lui Iacov.