3 Nefi 12

Capitolul 12

Isus îi cheamă şi îi împuterniceşte pe Cei Doisprezece—El le ţine nefiţilor o cuvântare asemănătoare cu Predica de pe Munte—El spune Fericirile—Învăţăturile Lui se ridică deasupra legii lui Moise şi o înlocuiesc—Oamenilor li se dă porunca să fie perfecţi, tot aşa cum El şi Tatăl Lui sunt perfecţi—Compară cu Matei 5. Circa 34 d.H.

1 Şi s-a întâmplat că atunci când Isus a vorbit aceste cuvinte către Nefi şi către aceia care fuseseră chemaţi (acum, numărul celor care fuseseră chemaţi şi care au primit putere şi autoritate ca să boteze era adoisprezece) şi iată, El şi-a întins mâna către mulţime şi a strigat către ei, zicând: bBinecuvântaţi sunteţi voi dacă veţi da ascultare cuvintelor acestor doisprezece pe care Eu i-am cales dintre voi ca să vă slujească vouă şi să fie slujitorii voştri; şi lor le-am dat Eu puterea ca să vă boteze pe voi cu apă; şi după ce voi sunteţi botezaţi cu apă, iată, Eu vă voi boteza pe voi cu foc şi cu Duhul Sfânt; de aceea, binecuvântaţi sunteţi voi dacă veţi crede în Mine şi veţi fi botezaţi după ce M-aţi văzut pe Mine şi ştiţi că Eu sunt.

2 Şi iarăşi, mai binecuvântaţi sunt aceia care vor acrede în cuvintele voastre, fiindcă voi veţi depune mărturie că M-aţi văzut pe Mine şi că voi ştiţi că Eu sunt. Da, binecuvântaţi sunt aceia care vor crede în cuvintele voastre şi care se bcoboară până în adâncurile umilinţei ca să fie botezaţi, căci ei vor fi vizitaţi ccu foc şi cu Duhul Sfânt şi vor primi iertarea păcatelor lor.

3 Da, ferice de cei asăraci în spirit care bvin la Mine, căci a lor este împărăţia cerului.

4 Şi iarăşi, ferice de toţi aceia care plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.

5 Şi ferice de cei ablânzi, căci ei vor bmoşteni pământul.

6 Şi ferice de toţi cei aflămânzi şi bînsetaţi după cdreptate, căci ei vor fi plini de Duhul Sfânt.

7 Şi ferice de cei amilostivi, căci ei vor avea parte de milă.

8 Şi ferice de cei cu inima apură, căci ei Îl vor bvedea pe Dumnezeu.

9 Şi ferice de toţi cei aîmpăciuitori, căci ei vor fi chemaţi bfii ai lui Dumnezeu.

10 Şi ferice de toţi cei aprigoniţi de dragul numelui Meu, căci a lor este Împărăţia cerului.

11 Şi binecuvântaţi sunteţi voi atunci când oamenii vă vor insulta şi vă vor persecuta şi când vor spune cu falsitate tot felul de răutăţi împotriva voastră din pricina Mea;

12 Căci veţi avea mare bucurie şi veţi fi nespus de încântaţi, căci mare va fi arăsplata voastră în cer; căci aşa au persecutat ei pe profeţii care au fost înaintea voastră.

13 Adevărat, adevărat vă spun Eu vouă, Eu fac ca voi să fiţi asarea pământului; dar dacă sarea şi-ar pierde gustul, cum ar putea pământul să fie sărat? Sarea nu ar mai fi atunci bună de nimica ci numai să fie aruncată şi călcată în picioare de către oameni.

14 Adevărat, adevărat vă spun Eu vouă; Eu vă dau vouă să fiţi lumina acestui popor. Un oraş care este zidit pe un deal nu poate fi ascuns.

15 Iată, aprind oamenii o acandelă şi o pun sub o baniţă? Nu, ci ei o pun pe un postament, iar ea dă lumină tuturor acelora care se află în casă;

16 De aceea, lăsaţi alumina voastră să lumineze în faţa acestui popor pentru ca ei să poată vedea lucrările voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

17 Nu gândiţi că Eu am venit ca să distrug legea sau pe profeţi. Eu nu am venit ca să distrug, ci ca să împlinesc.

18 Căci adevărat vă spun Eu vouă, nici o iotă şi nici un dram din alege nu s-a pierdut, ci prin Mine ea a fost împlinită.

19 Şi iată, Eu v-am dat vouă legea şi poruncile Tatălui Meu, cum că voi trebuie să credeţi în Mine şi că trebuie să vă pocăiţi de păcate şi să veniţi la Mine cu inima afrântă şi cu spiritul smerit. Iată, voi aveţi poruncile în faţa voastră şi blegea este împlinită.

20 De aceea, veniţi la Mine şi fiţi salvaţi; căci adevărat vă spun Eu vouă, cum că dacă nu veţi ţine poruncile Mele pe care Eu vi le-am poruncit acum, nu veţi intra în nici un caz în împărăţia cerului.

21 Voi aţi auzit că a fost spus de către cei din vechime şi, de asemenea, este scris în faţa voastră cum că voi nu trebuie să aomorâţi, iar cel care va omorî va fi în pericolul judecăţii lui Dumnezeu;

22 Dar vă spun Eu vouă că acela care este mânios pe fratele său, acela este în pericolul judecăţii Lui. Şi acela care îi va spune confratelui său, prostule, acela va fi în pericol în faţa consiliului; iar cel care va zice, tu, nebunule, acela va fi în pericolul focului din iad.

23 De aceea, dacă vei veni la Mine sau vei dori să vii la Mine şi îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta—

24 Fă-ţi drum către fratele tău şi mai întâi aîmpacă-te cu fratele tău, şi vino apoi la Mine cu inima deschisă, şi Eu te voi primi.

25 Fii de acord cu duşmanul tău repede atunci când eşti pe cale cu el, ca nu cumva să te prindă în orice moment şi să te arunce în închisoare.

26 Adevărat, adevărat îţi spun Eu ţie că nu vei putea ieşi de acolo până când nu vei plăti până la ultima asenină. Şi în timp ce eşti în închisoare, poţi tu plăti măcar o senină? Adevărat, adevărat îţi spun Eu ţie: Nu.

27 Iată, este scris de către aceia din vechime că voi nu trebuie să comiteţi aadulter;

28 Dar Eu vă spun vouă că acela care se va uita la o femeie pentru a apofti după ea, acela deja a comis adulter în inima lui.

29 Iată, Eu vă dau vouă o poruncă, şi anume ca voi să nu îngăduiţi ca vreuna dintre acestea să intre în ainima voastră;

30 Căci este mai bine ca voi să vă lepădaţi singuri de aceste lucruri atunci când vă veţi lua acrucea decât să fiţi aruncaţi în iad.

31 A fost scris că acela care îşi va alunga nevasta va trebui să-i dea acesteia o scriere de adivorţ.

32 Adevărat, adevărat vă spun Eu vouă că acela care-şi va aalunga nevasta, dacă nu este din cauza bimoralităţii, va face ca ea să ccomită adulter; iar acela care se va căsători cu cea care este divorţată, acela va comite adulter.

33 Şi iarăşi este scris cum că voi nu trebuie să juraţi strâmb, ci să împliniţi ajurămintele voastre către Domnul;

34 Dar adevărat, adevărat vă spun Eu vouă, nu ajuraţi deloc; nici pe cer, căci el este tronul lui Dumnezeu;

35 Nici pe pământ, căci acesta este aşternutul picioarelor Lui;

36 Nici să nu juraţi voi pe capul vostru, căci voi nu puteţi să faceţi nici un fir de păr să fie alb sau negru.

37 Ci faceţi comunicarea voastră ca să fie: Da, da; Nu, nu; căci orice ar fi mai mult decât aceasta este rău.

38 Şi iată, este scris, aochi pentru ochi şi dinte pentru dinte;

39 Dar vă spun Eu vouă cum că voi nu va trebui să aînfruntaţi răul, ci oricui vă va lovi peste obrazul vostru drept aceluia să-i bîntoarceţi, de asemenea, şi celălalt obraz;

40 Şi dacă cineva vă va da în judecată după lege şi vă va lua haina, lăsaţi-l să vă ia şi mantia;

41 Şi dacă cineva vă va forţa să mergeţi cu el o milă, mergeţi cu el de două ori mai mult.

42 aDaţi-i celui ce vă cere şi nu-l abandonaţi pe acela care împrumută de la voi.

43 Şi iată, iarăşi este scris cum că voi trebuie să vă iubiţi aproapele şi să vă urâţi duşmanul;

44 Dar iată, vă spun Eu vouă, iubiţi-vă aduşmanii, binecuvântaţi-i pe aceia care vă blestemă, faceţi bine acelora care vă urăsc şi brugaţi-vă pentru aceia care se folosesc de voi cu dispreţ şi vă persecută;

45 Pentru ca voi să puteţi să fiţi copiii Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face ca soarele Său să răsară peste cei răi şi peste cei buni.

46 De aceea, lucrurile acelea care au fost din vechime, care au fost sub lege, prin Mine sunt ele toate împlinite.

47 Lucrurile avechi sunt terminate, iar toate lucrurile au devenit noi.

48 De aceea, aş dori să fiţi aperfecţi, tot aşa cum sunt Eu sau aşa cum Tatăl vostru care este în ceruri este perfect.