3 Nefi 24

Capitolul 24

Trimisul Domnului va pregăti calea pentru cea de-a Doua Venire—Hristos va participa la judecată—Lui Israel i se porunceşte să plătească zeciuieli şi daruri—O carte de aduceri aminte este păstrată—Compară cu Maleahi 3. Circa 34 d.H.

1 Şi s-a întâmplat că El le-a poruncit să scrie cuvintele pe care Tatăl le dăduse lui Maleahi, pe care el trebuia să le spună lor. Şi s-a întâmplat că, după ce acestea au fost scrise, El le-a explicat. Şi acestea sunt cuvintele pe care El le-a spus către ei, zicând: Astfel a vorbit Tatăl către Maleahi—Iată, Eu îl voi trimite pe asolul Meu şi el va pregăti calea înaintea Mea, iar Domnul pe care voi Îl căutaţi va veni dintr-odată în acest templu, chiar solul legământului de care voi vă bucuraţi; iată, El va veni, spune Domnul oştirilor.

2 Dar cine va putea să asufere ziua venirii Lui; şi cine va sta în picioare atunci când El se va arăta? Căci El este la fel ca focul btopitorului şi ca săpunul nălbitorului.

3 Şi El va şedea la fel ca un topitor şi un purificator de argint; şi El îi va purifica pe afiii lui Levi şi-i va curăţi ca pe aur şi ca pe argint pentru ca ei să poată boferi Domnului un dar în dreptate.

4 Atunci darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, la fel ca în ziua din vechime şi la fel ca în anii de odinioară.

5 Iar Eu voi veni lângă voi pentru judecată; şi voi fi un martor neînduplecat împotriva vrăjitorilor şi a curvarilor şi împotriva acelora care jură strâmb şi împotriva acelora care-i asupresc pe simbriaşi în plata lor şi pe văduve şi pe aorfani şi care îi alungă pe străini şi nu se tem de Mine, spune Domnul oştirilor.

6 Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, fii ai lui Iacov, nu sunteţi nimiciţi.

7 Chiar din zilele părinţilor voştri v-aţi aîndepărtat de rânduielile Mele şi nu le-aţi ţinut. bÎntoarceţi-vă la Mine şi Eu Mă voi întoarce la voi, spune Domnul oştirilor. Dar voi ziceţi: În ce trebuie să ne întoarcem?

8 Se cade ca un om să-L înşele pe Dumnezeu? Totuşi voi M-aţi înşelat pe Mine. Dar voi ziceţi: În ce Te-am înşelat noi pe Tine? În azeciuieli şi bdaruri.

9 Voi sunteţi blestemaţi cu un blestem, căci voi M-aţi jefuit pe Mine, chiar toată naţiunea acesta.

10 Aduceţi toate azeciuielile în magazie pentru ca să fie carne în Casa Mea; şi puneţi-Mă acum la încercare, spune Domnul oştirilor, dacă nu vă voi deschide Eu ferestrele cerului şi dacă nu voi turna peste voi o bbinecuvântare, încât nu va fi loc destul ca să o primiţi.

11 Şi Eu îl voi mustra pe mistuitor de dragul vostru; şi el nu va distruge roadele pământului vostru; şi nici via voastră nu-şi va pierde rodul în câmpuri înainte de vreme, spune Domnul oştirilor.

12 Şi toate naţiunile vă vor numi pe voi “cei binecuvântaţi”, căci voi veţi fi o ţară plăcută, spune Domnul oştirilor.

13 Cuvintele voastre au fost puternice împotriva Mea, spune Domnul. Totuşi voi ziceţi: Ce am vorbit noi împotriva Ta?

14 Voi aţi spus: Este zadarnic să-L slujeşti pe Dumnezeu; şi la ce ne-a folosit nouă că am ţinut rânduielile Lui şi că am călcat cu tristeţe înaintea Domnului oştirilor?

15 Şi acum noi îi fericim pe cei trufaşi; da, cei care făptuiesc răutăţi sunt ridicaţi; da, cei care Îl ispitesc pe Dumnezeu sunt chiar scăpaţi.

16 Atunci şi aceia care s-au temut de Domnul au avorbit adeseori unul cu altul şi Domnul a dat ascultare şi a auzit; şi o bcarte de aducere-aminte a fost scrisă în faţa Lui pentru aceia care s-au temut de Domnul şi care au cinstit numele Lui.

17 Şi ei vor fi ai Mei, spune Domnul oştirilor, în ziua aceea în care Eu Îmi voi aaduna comorile; şi Eu îi voi cruţa aşa cum un om îl cruţă pe propriul său fiu care îl slujeşte.

18 Atunci vă veţi întoarce şi veţi adeosebi între cel drept şi cel rău, între cel care Îl slujeşte pe Dumnezeu şi cel care nu-L slujeşte.