3 Nefi 22

Capitolul 22

În zilele din urmă, Sionul şi ţăruşii lui vor fi întemeiaţi şi Israelul va fi adunat în milă şi simţire—Ei vor triumfa—Compară cu Isaia 54. Circa 34 d.H.

1 Şi atunci se va întâmpla ceea ce este scris: Cântă, O tu cea stearpă, tu care nu poţi să naşti; izbucneşte în acântec şi strigă cu glas puternic, tu, cea care nu ai suferit durerile naşterii; căci mai mulţi sunt copiii celei părăsite decât copiii nevestei măritate, a spus Domnul.

2 Măreşte locul cortului tău şi lasă-i pe ei să întindă învelitorile locuinţelor tale; nu te opri, lungeşte-ţi funiile şi întăreşte-ţi aţăruşii;

3 Căci tu te vei întinde la dreapta şi la stânga, iar seminţia ta va moşteni aneamurile şi va face ca oraşele cele părăsite să fie locuite.

4 Nu te teme, căci tu nu vei fi ruşinată; şi nici nu vei fi distrusă căci tu nu vei fi făcută de aruşine; căci tu vei uita ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei aduce aminte de reproşurile tinereţii tale; şi nu-ţi vei mai aduce aminte de ruşinea văduviei tale.

5 Căci Creatorul tău, Bărbatul tău, Domnul oştirilor este numele Lui; şi Mântuitorul tău, Cel Sfânt al lui Israel—Dumnezeul întregului pământ va fi El numit.

6 Căci Domnul te-a chemat pe tine ca pe o femeie părăsită şi îndurerată în spirit şi ca pe o nevastă din tinereţe, atunci când tu ai fost alungată, a spus Dumnezeul tău.

7 Căci pentru un timp scurt te-am părăsit Eu pe tine, dar cu mare îndurare te voi aduce Eu înapoi.

8 Într-o mânie scurtă Mi-am ascuns Eu faţa de la tine, dar cu bunătate veşnică Mă voi aîndura Eu de tine, a spus Domnul, Mântuitorul tău.

9 Şi aaceasta pentru Mine este ca şi bapele lui Noe; căci tot aşa cum Eu am jurat că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, tot aşa am jurat Eu că nu voi mai fi mânios pe tine.

10 Căci amunţii se vor despărţi şi dealurile se vor clătina, dar bunătatea Mea nu se va bîndepărta de la tine; şi nici legământul Meu de pace nu va fi îndepărtat, a spus Domnul, care are milă de tine.

11 O, tu cea în suferinţă, lovită de furtună şi nemângâiată! Iată, Eu voi aşeza apietrele cu culori minunate şi voi pune temeliile tale cu safire.

12 Şi voi face ferestrele tale din agate şi porţile tale din pietre preţioase şi toate graniţele tale din pietre nestemate.

13 Şi atoţi copiii tăi vor fi învăţaţi despre Domnul; şi mare va fi pacea copiilor tăi.

14 În adreptate tu vei fi întemeiat; tu vei fi departe de oprimare, căci tu nu trebuie să te temi; şi departe de teroare, căci aceasta nu se va apropia de tine.

15 Iată, ei cu siguranţă se vor aduna împotriva ta, nu de către Mine; oricine care se va aduna împotriva ta va cădea din cauza ta.

16 Iată, Eu l-am creat pe fierarul care suflă cărbunii în foc şi care aduce o unealtă pentru lucrul său; şi tot Eu l-am creat pe nimicitor, ca s-o distrugă.

17 Nici o armă care va fi construită împotriva ta nu va prospera; şi orice limbă care va vorbi împotriva ta pentru judecată tu s-o osândeşti. Aceasta este moştenirea slujitorilor Domnului, iar dreptatea lor este de la Mine, a spus Domnul.