1 Nefi 19
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 19

  Nefi face plăci din metal şi scrie istoria poporului său—Dumnezeul lui Israel va veni după şase sute de ani de la timpul când Lehi a plecat din Ierusalim—Nefi vorbeşte despre suferinţele Lui şi despre răstignire—Iudeii vor fi dispreţuiţi şi împrăştiaţi până în zilele din urmă, când ei se vor reîntoarce la Domnul. Circa 588–570 î.H.

  1 Şi s-a întâmplat că Domnul mi-a poruncit, prin urmare am făcut plăci din metal pentru ca să pot grava pe ele cronica poporului meu. Şi pe aplăcile pe care le-am făcut am gravat cronica btatălui meu, precum şi călătoria noastră prin pustiu şi profeţiile tatălui meu; şi, de asemenea, multe din propriile mele profeţii am gravat pe ele.

  2 Şi n-am ştiut atunci când le-am făcut că Domnul îmi va porunci să fac aaceste plăci; prin urmare, cronica tatălui meu, genealogia strămoşilor lui şi cea mai mare parte a tuturor întâmplărilor noastre din pustiu sunt gravate pe aceste plăci dintâi despre care eu am vorbit; prin urmare, lucrurile care s-au întâmplat înainte ca eu să fi făcut baceste plăci sunt, într-adevăr, pomenite în detaliu în primele plăci.

  3 Şi după ce am făcut aceste plăci după poruncă, eu, Nefi, am primit o poruncă precum că slujirea şi profeţiile, părţile cele mai clare şi mai preţioase ale acestora, trebuia să fie scrise pe aaceste plăci; şi că lucrurile care erau scrise trebuia păstrate pentru instruirea poporului meu, care trebuia să stăpânească ţara şi, de asemenea, şi pentru alte scopuri bînţelepte, care scopuri sunt cunoscute Domnului.

  4 De aceea eu, Nefi, am scris o cronică pe celelalte plăci, care face o descriere sau care face o relatare mai amănunţită a războaielor şi conflictelor şi distrugerilor poporului meu. Şi aşa am făcut şi am dat poruncă poporului meu despre ceea ce trebuia să facă după moartea mea; şi anume că aceste plăci trebuia să fie transmise de la o generaţie la alta sau de la un profet la altul, până la alte porunci ale Domnului.

  5 Iar o relatare a împrejurărilor în care am afăcut aceste plăci se va face în cele ce urmează; şi apoi, iată, eu continui aşa cum am spus; şi fac aceasta pentru ca cele mai sfinte lucruri să poată fi păstrate pentru a fi baduse la cunoştinţă poporului meu.

  6 Cu toate acestea, eu nu scriu nimic pe plăci în afară doar de ceea ce cred că este asfânt. Şi acum, dacă eu greşesc, tot aşa au greşit şi cei din vechime; nu că m-aş scuza pe mine pe seama altor oameni, ci numai din cauza bslăbiciunii trupeşti care este în mine m-aş putea scuza.

  7 Căci lucrurile pe care unii oameni le consideră de mare valoare, atât pentru trup, cât şi pentru suflet, alţii nu aţin seama de ele şi le bcalcă în picioare. Da, chiar şi pe Dumnezeul lui Israel Îl calcă oamenii în picioare; spun Îl calcă în picioare, dar dacă aş folosi alte cuvinte—ei Îl nesocotesc şi nu ascultă de glasul sfaturilor Lui.

  8 Şi iată, după cuvintele îngerului, El va aveni după bşase sute de ani de la plecarea tatălui meu din Ierusalim.

  9 Şi lumea, din cauza nedreptăţii ei, Îl va judeca pe El ca pe un lucru de nimic; prin urmare, ei Îl biciuiesc, iar El rabdă; şi Îl lovesc, iar El rabdă. Da, ei Îl ascuipă, iar El rabdă, datorită bunătăţii Sale pline de iubire şi a îndelungatei Sale suferinţe pentru copiii oamenilor.

  10 Iar aDumnezeul strămoşilor noştri, care au fost bscoşi din Egipt din robie şi care, de asemenea, au fost apăraţi în pustiu de către El, da, Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi cDumnezeul lui Iacov, se va dpreda El Însuşi, potrivit cuvintelor îngerului, ca om, în mâinile oamenilor păcătoşi, pentru ca să fie eridicat, potrivit cuvintelor lui fZenoc, şi să fie grăstignit, potrivit cuvintelor lui Neum, şi să fie îngropat într-un hmormânt, potrivit cuvintelor lui iZenos pe care acesta le-a vorbit despre cele trei zile de jîntuneric, care trebuiau să fie un semn despre moartea Lui dat celor care vor popula insulele mării şi mai ales celor care sunt din kcasa lui Israel.

  11 Căci aşa a glăsuit profetul: Domnul Dumnezeu cu siguranţă îi va avizita pe toţi cei din casa lui Israel în ziua aceea, pe unii cu glasul Său, datorită dreptăţii lor, spre marea lor bucurie şi salvare, iar pe alţii cu btunetele şi fulgerele puterii Sale, cu furtună, cu foc şi cu fum şi cu aburul cîntunericului şi prin deschiderea dpământului şi prin emunţii care se vor înălţa.

  12 Şi atoate aceste lucruri trebuie cu siguranţă să se întâmple, a spus profetul bZenos. Iar cpietrele pământului vor trebui să crape; şi din cauza gemetelor pământului, mulţi dintre regii insulelor mării vor fi inspiraţi de către Spiritul lui Dumnezeu să exclame: Dumnezeul naturii suferă.

  13 Cât despre cei care sunt în Ierusalim, a spus profetul, ei vor fi apedepsiţi de către toţi oamenii, deoarece Îl brăstignesc pe Dumnezeul lui Israel şi îşi întorc inimile de la El, respingând semnele şi minunile, precum şi puterea şi slava Dumnezeului lui Israel.

  14 Şi deoarece ei îşi întorc inimile de la El, a spus profetul, şi L-au adispreţuit pe Cel Sfânt al lui Israel, ei vor rătăci în trup şi vor pieri şi vor deveni o pricină de bdispreţ şi de cbatjocură şi vor fi urâţi printre toate naţiunile.

  15 Cu toate acestea, atunci când ziua aceea va veni, a spus profetul, atunci când ei anu-şi vor mai întoarce inimile împotriva Celui Sfânt al lui Israel, atunci El îşi va aduce aminte de blegămintele pe care le-a făcut cu strămoşii lor.

  16 Da, atunci El îşi va aduce aminte de ainsulele mării; da, şi pe toţi oamenii care sunt din casa lui Israel, Eu îi voi baduna, a spus Domnul, potrivit cuvintelor profetului Zenos, din cele patru colţuri ale pământului.

  17 Da, şi tot pământul va avedea Salvarea Domnului, a spus profetul; fiecare naţiune, neam, limbă şi popor va fi binecuvântat.

  18 Şi eu, Nefi, am scris aceste lucruri către poporul meu, pentru că poate aş reuşi să-i conving să-şi aducă aminte de Domnul, Mântuitorul lor.

  19 Prin urmare, vorbesc întregii case a lui Israel, dacă se va întâmpla ca ei să capete aaceste lucruri.

  20 Căci iată, am lucrări în spirit pentru cei care sunt în Ierusalim, care mă istovesc într-atât, încât încheieturile mele sunt slabe; căci dacă Domnul n-ar fi fost milos şi nu mi-ar fi dezvăluit despre ei, tot aşa cum a făcut cu profeţii din vechime, aş fi pierit şi eu.

  21 Şi El cu siguranţă le-a dezvăluit aprofeţilor din vechime toate lucrurile bdespre ei; şi, de asemenea, El a dezvăluit multora lucrurile despre noi; prin urmare, trebuie ca noi să cunoaştem lucrurile acestea pentru că ele sunt scrise pe plăcile de aramă.

  22 Acum, s-a întâmplat că eu, Nefi, i-am învăţat pe fraţii mei aceste lucruri; şi s-a întâmplat că le-am citit multe lucruri, care erau gravate pe aplăcile de aramă, aşa ca ei să ştie despre lucrările Domnului în alte ţări, printre popoarele din vechime.

  23 Şi le-am citit multe lucruri care erau scrise în acărţile lui Moise; dar, pentru ca să-i conving mai mult să creadă în Domnul, Mântuitorul lor, le-am citit ceea ce era scris de către profetul bIsaia; căci eu am cfăcut ca toate scripturile să ni se aplice nouă, pentru ca ele să fie spre dfolosul şi învăţătura noastră.

  24 Prin urmare, le-am vorbit, zicând: Auziţi cuvintele profetului, voi care sunteţi o rămăşiţă a casei lui Israel, o aramură care a fost ruptă; auziţi cuvintele profetului, care au fost scrise pentru toată casa lui Israel, şi aplicaţi-le vouă înşivă, pentru ca să aveţi speranţă la fel ca şi fraţii voştri de care v-aţi despărţit; căci în felul acesta a scris profetul.