1 Nefi 6
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 6

  Nefi scrie despre lucrurile lui Dumnezeu—Scopul lui Nefi este să-i convingă pe oameni să vină la Dumnezeul lui Avraam şi să fie salvaţi. Circa 600–592 î.H.

  1 Şi acum, eu, Nefi, nu fac genealogia strămoşilor mei în aaceastă parte a cronicii mele; şi nici altă dată nu o voi face pe aceste bplăci pe care le scriu; pentru că ea este dată în cronica ce a fost păstrată de către ctatăl meu; prin urmare, n-o scriu în această lucrare.

  2 Căci îmi este de ajuns să spun că suntem urmaşii lui aIosif.

  3 Şi nu are nici o importanţă pentru mine să am grijă să fac o relatare completă despre toate lucrurile tatălui meu, pentru că ele nu pot fi scrise pe aaceste plăci, căci eu doresc să am loc pentru ca să pot scrie despre lucrurile lui Dumnezeu.

  4 Căci deplina mea intenţie este să pot să-i aconving pe oameni să bvină la Dumnezeul lui Avraam, şi la Dumnezeul lui Isaac, şi la Dumnezeul lui Iacov, şi să fie salvaţi.

  5 Prin urmare, lucrurile care sunt aplăcute lumii nu le scriu, ci numai lucrurile care sunt plăcute lui Dumnezeu, precum şi acelora care nu sunt de-ai lumii.

  6 Prin urmare, voi da poruncă celor din seminţia mea să nu ocupe plăcile acestea cu lucruri care nu sunt de preţ pentru copiii oamenilor.