2 Nefi 11
  Footnotes

  Capitolul 11

  Iacov L-a văzut pe Mântuitorul său—Legea lui Moise Îl reprezintă pe Hristos şi dovedeşte că El va veni. Circa 559–545 î.H.

  1 Şi acum, aIacov a spus mult mai multe lucruri către poporul meu în acel timp; cu toate acestea, numai pe acestea le-am scris, căci lucrurile pe care le-am bscris îmi sunt de ajuns.

  2 Şi acum, eu, Nefi, scriu mai mult din cuvintele lui aIsaia căci sufletul meu se desfată în cuvintele lui. Pentru că voi aplica vorbele lui la poporul meu şi le voi trimite până la toţi copiii mei căci el într-adevăr L-a văzut pe bMântuitorul meu, tot aşa cum L-am văzut eu.

  3 Şi fratele meu, Iacov, de asemenea, L-a avăzut pe El, cum şi L-am văzut eu; prin urmare, voi trimite cuvintele lor până la copiii mei, ca să le dovedesc că vorbele mele sunt adevărate. Şi astfel, prin cuvintele a btrei oameni, a spus Dumnezeu, Eu voi întemeia cuvântul Meu. Cu toate acestea, Dumnezeu trimite mai mulţi martori şi dovedeşte toate cuvintele Sale.

  4 Iată, sufletul meu se desfată adovedind poporului meu adevărul bvenirii lui Hristos; căci pentru acest scop a fost dată clegea lui Moise; şi toate lucrurile care au fost date de Dumnezeu omului, de la începutul lumii, sunt o reprezentare a Lui.

  5 Şi, de asemenea, sufletul meu se desfată în alegămintele Domnului, pe care El le-a făcut cu strămoşii noştri; da, sufletul meu se desfată în harul Lui şi în dreptatea şi puterea şi mila Lui, în planul măreţ şi veşnic al salvării de la moarte.

  6 Iar sufletul meu se desfată dovedind poporului meu că, adacă Hristos n-ar veni, atunci toţi oamenii ar trebui să piară.

  7 Pentru că, dacă Hristos n-ar fi, atunci nici Dumnezeu an-ar fi; şi dacă Dumnezeu n-ar fi, atunci nici noi n-am fi, căci atunci n-ar fi putut fi nici bcrearea. Dar Dumnezeu este, iar El este Hristos şi El va veni la timpul Său cuvenit.

  8 Şi acum scriu unele dintre cuvintele lui Isaia pentru ca oricine din poporul meu, care va vedea aceste cuvinte, să-şi înalţe inimile şi să se bucure pentru toţi oamenii. Acum, acestea sunt cuvintele şi voi le puteţi aplica la voi şi la toţi oamenii.