2 Nefi 15
  Footnotes

  Capitolul 15

  Via Domnului (Israelul) va deveni pustie şi poporul Lui va fi împrăştiat—Nenorociri vor veni peste ei în starea lor de apostazie şi împrăştiere—Domnul va ridica un steag şi va aduna Israelul—Compară cu Isaia 5. Circa 559–545 î.H.

  1 Şi atunci voi cânta pentru Cel mult-preaiubit al Meu acântecul Celui Drag Mie, despre această vie. Cel Mult-preaiubit are o vie pe un deal foarte fertil.

  2 Şi El a îngrădit-o şi a adunat pietrele din ea şi a plantat-o cu aviţa cea mai aleasă, şi a construit un turn în mijlocul ei şi, de asemenea, a făcut un teasc; şi El a făcut tot ce trebuia ca via să producă struguri; şi ea a produs struguri sălbatici.

  3 Şi acum, o, voi locuitori ai Ierusalimului şi oameni ai Iudeii, fiţi, vă rog, judecători între Mine şi via Mea.

  4 Ce s-ar fi putut face mai mult pentru via Mea şi Eu nu am făcut? Prin urmare, când am aşteptat să producă struguri, ea a produs struguri sălbatici.

  5 Şi acum, gata; o să vă spun ce voi face cu via Mea—voi ada jos gardul şi va fi mâncată; şi voi dărâma zidul ei şi va fi călcată în picioare.

  6 Şi o voi lăsa în părăsire; ea nu va fi nici tunsă, nici săpată; şi aburuieni şi mărăcini vor creşte; şi voi porunci norilor să nu mai bplouă peste ea.

  7 Căci avia Domnului oştirilor este casa lui Israel, iar oamenii Iudeii sunt plantele care îi aduc bucurie; şi El s-a aşteptat la bjudecată, şi iată, asuprire; la dreptate, dar iată, plânset.

  8 Vai de cei care pun casă lângă acasă, până când nu mai este nici un loc, ca ei să se aşeze bsinguri în mijlocul pământului!

  9 În urechile Mele, a glăsuit Domnul oştirilor, cu adevăr că o mulţime de case vor fi părăsite şi oraşe mari şi frumoase vor fi nelocuite.

  10 Da, zece acri de vie vor produce numai un abat, iar sămânţa dintr-un omer va produce numai o efă.

  11 Vai de cei care se scoală dis-de-dimineaţă ca să poată să abea mult până noaptea, iar bvinul să le aprindă simţurile!

  12 Iar harpa şi timpana şi tamburul şi flautul şi vinul sunt la petrecerile lor; dar ei nu aiau aminte la lucrarea Domnului şi nici a munca mâinilor Lui.

  13 De aceea, poporul Meu a fost dus în robie pentru că ei nu au nici o acunoaştere; iar oamenii lor de vază vor fi înfometaţi, iar noroadele lor vor fi uscate de sete.

  14 De aceea, iadul se măreşte şi îşi deschide gura fără măsură; şi slava lor şi mulţimea lor şi faima lor, precum şi acela care se veseleşte vor coborî în el.

  15 Şi cel meschin va fi doborât, iar cel puternic va fi umilit, şi ochii celui trufaş vor fi umiliţi.

  16 Dar Domnul oştirilor va fi înălţat în ajudecată, iar Dumnezeu, care este sfânt, va fi sfinţit în dreptate.

  17 Atunci mieii vor paşte după felul lor, iar străinii vor mânca în locurile părăsite de cei bogaţi.

  18 Vai de cei care aduc nedreptate cu funiile avanităţii şi păcat cu bşleaul căruţei;

  19 Care spun: Lasă-L să se agrăbească, să-Şi iuţească lucrul pentru ca noi să-L bvedem; şi lasă povaţa Celui Sfânt al lui Israel să se apropie şi să vină pentru ca noi să o cunoaştem.

  20 Vai de cei care anumesc răul bine şi binele rău, care iau bîntunericul drept lumină şi lumina drept întuneric, care consideră amarul ca fiind dulce, iar dulcele ca fiind amar!

  21 Vai de cei care sunt adeştepţi în proprii lor ochi şi care se cred prevăzători!

  22 Vai de cei grozavi în a bea vin şi de cei care se voinicesc să amestece băuturi tari;

  23 Cei care iartă pe cei păcătoşi şi-i răsplătesc şi care îi alipsesc de dreptate pe cei drepţi!

  24 De aceea, aşa cum afocul nimiceşte bmiriştea şi flacăra consumă cpleava, tot aşa rădăcina lor va putrezi, iar florile lor se vor risipi ca pulberea; pentru că au nesocotit legea Domnului oştirilor şi au ddispreţuit cuvântul Celui Sfânt al lui Israel.

  25 De aceea, este amânia Domnului aprinsă împotriva poporului Său, iar El Şi-a întins mâna împotriva lor şi i-a lovit; iar dealurile s-au cutremurat, iar cadavrele au fost aruncate în mijlocul străzilor. Căci toată mânia aceasta a Lui nu s-a potolit, iar mâna Lui este încă întinsă.

  26 Şi El va înălţa un asteag pentru naţiunile din depărtare şi va bfluiera către ele de la marginea pământului; şi iată, ei vor cveni cu repezeală; nici unul dintre ei nu va fi obosit şi nu se va împiedica.

  27 Nici unul nu va aţipi şi nu va adormi; brăul nici unuia nu se va desface şi nici şnurul papucilor lor nu se va deznoda;

  28 Săgeţile lor vor fi ascuţite, iar arcurile lor încordate, iar copitele cailor lor vor părea tari ca piatra, iar roţile căruţelor lor ca vârtejurile vântului, răcnetele lor ca acelea ale leilor.

  29 Ei vor răcni ca aleii tineri; da, vor răcni şi vor ţine bine prada şi o vor căra departe în siguranţă şi nimeni nu o va elibera.

  30 Şi în ziua aceea, vor răcni împotriva lor la fel ca urletul mării; şi dacă ei se uită către pământ, iată, întuneric şi jale, iar lumina cerului lui este întunecată.