2 Nefi 19
  Footnotes

  Capitolul 19

  Isaia vorbeşte într-un fel mesianic—Popoarele din întuneric vor vedea o lumină mare—Un copil s-a născut pentru noi—El va fi Domn al Păcii şi va domni pe tronul lui David—Compară cu Isaia 9. Circa 559–545 î.H.

  1 Cu toate acestea, bezna nu va fi aşa de mare cum era în timpul marilor necazuri când, întâi, el a lovit ţara lui Zabulon şi aţara lui Neftali, iar apoi a lovit mai puternic pe calea Mării Roşii, dincolo de Iordan, în Galilea popoarelor.

  2 Oamenii care au mers în aîntuneric au văzut o mare lumină; cei care locuiesc în ţara umbrei morţii, asupra lor a strălucit lumina.

  3 Tu ai înmulţit popurul şi i-ai dat abucurii mari—ei se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş şi cum se veselesc oamenii la împărtirea prăzii.

  4 Căci Tu ai sfărâmat jugul poverii ei şi greutatea de pe umerii ei şi toiagul celui care o subjugă.

  5 Căci fiecare luptă a războinicului este însoţită de un zgomot neclar şi de veşminte pline de sânge; dar toate acestea vor fi aruncate într-un foc arzând.

  6 Căci un aCopil a fost născut pentru noi; un Fiu ne este dat; iar bdomnia se va sprijini pe umerii Lui; iar numele Lui va fi Minunat, Sfătuitor, Dumnezeu ccel Puternic, Părinte dVeşnic, Prinţul ePăcii.

  7 Sporirea adomniei şi a păcii nu va bavea sfârşit pe tronul lui David şi peste împărăţia lui pentru a o rândui, ca s-o întemeieze în judecată şi dreptate, acum şi în vecii vecilor. Râvna Domnului oştirilor va face toate acestea.

  8 Domnul a trimis cuvântul Său către Iacov şi acesta a căzut ca un trăsnet peste aIsrael.

  9 Şi toţi oamenii vor şti, chiar şi Efraim şi locuitorii Samariei, cei care spun cu mândria şi îngâmfarea inimii:

  10 Cărămizile au căzut pe jos, dar noi vom construi cu pietre cioplite; sicomorii sunt tăiaţi, dar noi îi vom înlocui cu cedri.

  11 De aceea, Domnul va ridica pe duşmanii lui aReţin împotriva lui şi-i va uni laolaltă pe duşmanii lui;

  12 Şi pe sirieni în faţă, iar pe filisteni în spate; iar ei îl vor adevora pe Israel cu gura plină. Căci toată bmânia aceasta a Lui nu a slăbit, iar mâna Lui este încă întinsă.

  13 Pentru că poporul nu se aîntoarce către cel care îl loveşte şi nici nu caută pe Domnul oştirilor.

  14 De aceea, Domnul va alunga din Israel capul şi coada, ramura şi trestia într-o singură zi.

  15 Cel bătrân, el este capul; iar profetul care îi învaţă minciuni, el este coada.

  16 Căci conducătorii acestui popor îi fac să greşească; şi cei care sunt conduşi de aceştia sunt distruşi.

  17 De aceea, Domnul nu va avea nici o bucurie în copiii lor şi nici amilă de orfani şi de văduve; căci fiecare dintre ei este un ipocrit şi un făcător de rele şi fiecare gură spune lucruri bnebuneşti. Căci toată mânia aceasta a Lui nu a slăbit, iar cmâna Lui este încă întinsă.

  18 Căci răutatea arde ca focul; el va devora mărăcinii şi spinii şi se va aprinde în desişurile cele mai dese ale pădurilor; iar acestea se vor mistui în fumul care se ridică în sus.

  19 Din cauza mâniei Domnului oştirilor, ţara este întunecată; şi poporul va fi ca ars de foc; anici un om nu-şi va cruţa fratele.

  20 Şi el va fura în dreapta şi va fi flămând; şi va amânca în stânga şi ei nu vor fi sătui; va mânca fiecare om carnea propriului său braţ—

  21 aManase pe bEfraim, iar Efraim pe Manase; ei împreună vor fi împotriva lui cIuda. Căci toată mânia aceasta a Lui nu a slăbit, iar mâna Lui este încă întinsă.