2 Nefi 13
  Footnotes

  Capitolul 13

  Iuda şi Ierusalimul vor fi pedepsiţi pentru nesupunerea lor—Domnul apără şi judecă poporul Său—Fiicele Sionului sunt blestemate şi chinuite pentru purtarea lor lumească—Compară cu Isaia 3. Circa 559–545 î.H.

  1 Căci iată, Domnul, Domnul oştirilor, va lua înapoi de la Ierusalim şi de la Iuda, sprijinul şi toate lucrurile, toată pâinea şi toată apa—

  2 Pe omul cel puternic şi pe soldat, pe judecător şi pe profet, precum şi pe cel înţelept şi pe cel bătrân;

  3 Pe căpitanul celor cincizeci şi pe omul de vază, pe consilier şi pe şarlatanul înşelător şi pe oratorul cel priceput.

  4 Iar Eu le voi da copii ca să fie prinţii lor, iar ţâncii vor domni asupra lor.

  5 Şi poporul va fi asuprit, unul de către celălalt şi fiecare de către vecinul său; copilul se va purta cu mândrie faţă de cel bătrân, iar cel de nimic faţă de cel de vază.

  6 Când un om va lua pe fratele său din casa tatălui său şi va spune: Tu ai îmbrăcăminte, fii conducătorul nostru şi nu lăsa această aruină să intre sub mâna ta—

  7 În ziua aceea, el va jura, zicând: Eu nu voi fi un avindecător; căci în casa mea nu este nici pâine şi nici îmbrăcăminte; nu mă faceţi pe mine conducătorul poporului.

  8 Căci Ierusalimul este aruinat, iar Iuda este bcăzut pentru că vorbele şi faptele lor au fost împotriva Domnului ca să înfrunte ochii slăvii Lui.

  9 Faţa lor poartă mărturie împotriva lor şi declară că păcatul lor este chiar ca cel al aSodomei, iar ei nu pot să ascundă aceasta. Vai de sufletele lor, căci ei au atras răul asupra lor înşişi!

  10 Spune celor drepţi că totul este abine cu ei; căci vor mânca rodul faptelor lor.

  11 Vai de cei păcătoşi, căci ei vor pieri; căci răsplata mâinilor lor va fi peste ei!

  12 Cât despre poporul meu, copiii sunt asupritorii lor şi femeile domnesc peste ei. O, poporul meu, cei care te aconduc te fac să greşeşti şi distrug calea drumurilor tale.

  13 Domnul se va ridica pentru ca să aapere şi să-i judece pe oameni.

  14 Domnul va începe judecata cu cei bătrâni din poporul Său şi cu aprinţii acestuia; căci voi aţi bmâncat cvia şi ceea ce aţi djefuit de la esăraci, în casele voastre.

  15 Ce vreţi? Voi îmi faceţi poporul bucăţele şi oprimaţi pe cei săraci, spune Domnul Dumnezeul oştirilor.

  16 Mai mult, Domnul a spus: Pentru că fiicele Sionului sunt îngâmfate şi păşesc cu spinările băţoase şi cu priviri pofticioase, apăşind cu afectare şi zornăind din picioarele lor—

  17 De aceea, Domnul va lovi cu râie vârful capului fiicelor Sionului şi Domnul va adezveli părţile secrete ale trupului lor.

  18 În ziua aceea, Domnul va îndepărta bravada ornamentelor lor zornăitoare, aacoperământul capului lor, şi bornamentele lor de la gât, rotunde ca luna;

  19 Lanţurile, brăţările şi aeşarfele;

  20 Bonetele şi ornamentele picioarelor, cordeluţele de pe cap şi cutiuţele de mirodenii şi cerceii;

  21 Inelele şi bijuteriile de la nas;

  22 aHainele de gală şi mantalele, broboadele care le ascund faţa şi acele de păr;

  23 aOglinzile şi lenjeria fină, capişoanele şi voalurile.

  24 Şi se va întâmpla că în loc de parfumuri va fi putoare; şi în loc de o centură, o azdreanţă; şi în loc de păr frumos şi bogat, chelie; şi în loc de brochii largi şi bogate, veşminte strâmte de pânză de sac; carsuri în loc de frumuseţe.

  25 Bărbaţii tăi vor cădea de sabie, iar vitejii tăi, în război.

  26 Şi porţile lui se vor tângui şi vor jeli; şi va fi părăsit şi va fi la pământ.

  True