Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 65


Tiết 65

Điều mặc khải về sự cầu nguyện ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Hiram, Ohio, ngày 30 tháng Mười năm 1831.

1–2, Những chìa khóa của vương quốc được giao phó cho loài người trên trái đất, và phúc âm sẽ đắc thắng; 3–6, Vương quốc thời kỳ ngàn năm của thiên thượng sẽ đến và hợp cùng với vương quốc của Thượng Đế trên thế gian.

1 Hãy nghe đây, và trông kìa, một tiếng nói của một Đấng trên cao phán xuống, Đấng có đầy uy lực và quyền năng, Ngài đi tới các nơi tận cùng của trái đất, phải, tiếng nói của Ngài phán với loài người—Các ngươi hãy sửa soạn con đường của Chúa, hãy làm các lối đi của Ngài được thẳng.

2 Các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế được giao phó cho loài người trên trái đất, và từ đó phúc âm sẽ trải ra tới các nơi tận cùng của trái đất, chẳng khác chi hòn đá bị đục ra từ núi mà không có bàn tay giữ lại, sẽ lăn đi cho đến khi nào nó lăn cùng khắp thế gian.

3 Phải, một tiếng nói thét lên—Hãy sửa soạn con đường của Chúa, hãy sửa soạn bữa tiệc của Chiên Con, hãy sẵn sàng chào đón Chàng Rể.

4 Hãy cầu nguyện Chúa, hãy kêu gọi thánh danh Ngài, hãy phổ biến các công việc kỳ diệu của Ngài trong dân chúng.

5 Hãy cầu khẩn Chúa, để cho vương quốc của Ngài có thể bành trướng trên thế gian, hầu cho dân cư trên trái đất có thể nhận được nó, và hãy chuẩn bị cho ngày sắp tới, là ngày mà Con của Người sẽ từ trên trời xuống, khoác trên mình vẻ sáng chói của vinh quang của Ngài, để gặp gỡ vương quốc của Thượng Đế được thiết lập trên thế gian.

6 Vậy nên, cầu mong sao cho vương quốc của Thượng Đế bành trướng để cho vương quốc thiên thượng có thể đến, để Cha, hỡi Thượng Đế, được vinh hiển cả trên trời lẫn dưới đất, để cho những kẻ thù của Cha có thể bị khuất phục; vì vinh hiển, quyền năng và vinh quang là của Cha mãi mãi và đời đời. A Men.